Osvrt na rodnu jednakost

WFUNA Newsletter: ožujak 2009.

U govoru svojim sunarodnjacima iz Gane, početkom prošloga stoljeća vizionarski je pedagog, Dr. J.E. Kwegyir Aggrey, izjavio: „Najsigurniji način da neki narod držite u podređenoj poziciji, jest da obrazujete muškarce i zanemarite žene. Ako obrazujete muškarca, jednostavno obrazujete pojedinca, ali ako obrazujete ženu, obrazujete jednu obitelj.“

Prema podacima Svjetske banke, dobra je vijest da su u posljednjih nekolika desetljeća djevojčice ispunile škole u rekordnom broju. To je vrlo dragocjen napredak, budući da je obrazovanje djevojčica i žena jedan od najbitnijih elemenata trajnog i održivog ekonomskog i društvenog razvoja. Iako ima nade i očitog napretka na svjetskoj razini, određene regije u tome još uvijek zaostaju.

Izvješće o Milenijskim ciljevima razvoja za 2008. zaključuje da su dvije od tri države u područjima u razvoju postigle rodnu ravnopravnost u osnovnom obrazovanju, dok Oceanija, sub-saharska Afrika i zapadna Azija zadržavaju najveći rascjep između spolova u uključenosti u osnovno obrazovanje. Budući da je osnaživanje žena ključ za postizanje nekih, ako ne i svih, Milenijskih ciljeva razvoja, izvješće poziva države da ne zanemare ovo pitanje.

Obrazovanje žena u izravnoj je korelaciji s njihovom karijerom i potencijalom zarađivanja. Statistike pokazuju da su između 1990. i 2006. porasle mogućnosti ostvarivanja zarade kod žena, iako je njihov udio u osjetljivim, honorarnim, sezonskim i kratkoročnim neformalnim poslovima još uvijek visok, osobito u zemljama u razvoju. Kako bi se poboljšala kvaliteta ženskih zaposlenja, ključno je sekundarno i tercijarno obrazovanje.

U razdobljima ekonomskih teškoća i društvenih nesigurnosti, pitanju rodne ravnopravnosti treba posvetiti više pažnje i predanosti nego ikada prije. Članak u New York Timesu od 7. veljače tvrdi da banke i druge financijske institucije očajnički trebaju više ženskih zaposlenica kako bi postigli uravnoteženu strukturu upravljanja i donošenja odluka. U članku se spominje zanimljiv konsenzus s Ekonomskog foruma u Davosu, Švicarska, 2009., gdje su sudionici zaključili da ne bismo bili u sadašnjem financijskom metežu da su Lehman brothers (hrv. Lehman braća) umjesto toga bili „Lehman braća i sestre“. U srcu šale leži činjenica da rodno raznolike grupe bolje rješavaju probleme od onih u kojima prevladava jedan spol.

Pedeset i treća sjednica Komisije o položaju žena održana u ožujku, bavila se ovim pitanja i zatražila od predstavnika iz svih sektora da promoviraju jednako dijeljenje obveza između žena i muškaraca, uključujući brigu o zdravlju vezano uz HIV/AIDS, izrade radne i socijalne politike osjetljive na rodna pitanja, ocijene i izmjere neplaćeni rad te eliminiraju spolne stereotipe. Komisija je raspravljala o učinku globalne ekonomske krize na položaj žena. Vjerojatno će kriza unazaditi napredak koji je postignut u ravnopravnosti spolova. Kako bi se spriječilo da stopa nezaposlenosti raste više kod žena nego kod muškaraca, odgovori na krizu trebali bi uključivati mjere koje štite i podupiru žene te zaustavljaju svako daljnje povećanje nejednakosti.

Neke UN-ove reformske inicijative uključuju pokušaje boljeg promoviranja pitanja rodne ravnopravnosti. Primjerice, razmatra se uspostavljanje UN-ovog tijela za ravnopravnost spolova koje bi kombiniralo normativne, analitičke i nadzorne funkcije sa savjetodavnim funkcijama i onima za ciljano programiranje. Prema tom planu, nekoliko bi agencija koje se bave rodnim pitanjima bilo objedinjeno – Ured posebnog savjetnika za rodna pitanja i napredak žena, Odjel za napredovanje žena, UNIFEM i, možda, Međunarodni institut za istraživanje i obuku žena. Na čelu bi tijela bio jedan od Podtajnika UN-a, a osigurao bi se i izdašan budžet. Ovaj bi novi oblik povećane i bolje koordinirane prisutnosti rodnih pitanja u sustavu UN-a mogao potaknuti brži napredak u područjima kao što su rodna ravnopravnost, rodna pravednost i osnaživanje žena.

Neki ovu novu UN-ovu arhitekturu vezanu uz rodna pitanja vide kao napredak. Novo bi tijelo prisvojilo više autoriteta i financiranja nego što ga trenutno imaju male organizacije, nedovoljnih resursa. Štoviše, centralizirana i moćna strategija pod vodstvom jednog od Podtajnika, mogla bi učinkovitije promovirati rodna pitanja na najvišem mogućem nivou u sustavu UN-a.

Ova ideja za sobom također povlači i neka pitanja. Je li zaista bolje imati jedno tijelo za zastupanje svih nijansi rodnih pitanja ili bi svrha bila lakše ostvarena kada bi postojeće agencije koje se bave specifičnim rodnim pitanjima ostale odvojene? Ako se primjeni potonja strategija, reforma bi trebala ići u smjeru poboljšanja suradnje između tih organizacija.

Bilo da se osnuje novo tijelo, bilo da se osnaže postojeća, kroz cijeli proces naglasak bi trebao biti na značajnosti tematike rodne ravnopravnosti na svim razinama i u cijelom sustavu UN-a. Povećani zahtjevi za doprinosom vanjskih grupa i organizacija koje se bave rodnim pitanjima trebali bi produbiti razumijevanje bilo kojih novih izazova i omogućiti pravovremenu i značajnu reakciju.

Iako je na tim područjima postignut značajan napredak, i rodna ravnopravnost i arhitektura vezana uz rodna pitanja moraju ostati visoko na dnevnom redu UN-a.

Za više informacija posjetite :

www.nytimes.com/2009/02/08/opinion/08kristof.html?_r=3
www.un.org/womenwatch/daw/csw/53sess.htm
www.weforum.org/pdf/gendergap/report2008.pdf www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/UISFactsheet_2008_No%201_EN.pdf

(preuzeto iz UN Connections – WFUNA newsletter, issue No. 92; prevela Ana Paska)

Posted in Novosti.