MCM konferencija „UN-Connecting the World“ – internetski alati za informiranije globalno društvo

„UN – Connecting the World“ konferencija održana je 20. i 21. svibnja 2010.godine u Ženevi, u Međunarodnome konferencijskome centru (CICG) u organizaciji MCM-a (Making Commitments Matter), neprofitne i 100% volonterske incijative za istraživanje i razvoj, koju čine studenti i mladi profesionalci.

Konferenciju je sponzoriralo švicarsko Ministarstvo vanjskih poslova (FDFA), a kao sudomaćini u organizaciji bili su Svjetska Federacija društava za Ujedinjene narode (WFUNA) i Njemačko društvo za Ujedinjene narode (DGVN).

Ideja za održavanje takve konferencije proizašla je iz dvogodišnjeg istraživačkog rada članova MCM inicijative koji je pokazao postojanje velike potrebe za učinkovitijom komunikacijom i razmjenom znanja između korisnika i pružatelja UN informacija. Kroz brojne intervjue sa korisnicima, kao i sa potencijalnim korisnicima UN informacija, MCM je razvio inovativno rješenje za postojeći problem u obliku dva nova informacijska online alata/sredstva: un-i.org i un-informed.org čije je predstavljanje stručnoj javnosti i bio razlog održavanja takve konferencije.

„UN – Connecting the World“ konferencija osmišljena je kao korisnička konferencija za pružatelje i korisnike UN informacija po uzoru na godišnje korisničke konferencije brojnih uglednih IT kompanija iz ICT sektora (npr. Microsoft, Facebook, Google, Wikipedia). Takvom se vrstom konferencije željelo omogućiti prostor za izravniju suradnju korisnika i pružatelja informacijskih usluga koja će rezultirati potrebnim kritikama i povratnim informacijama od strane korisnika da bi se ne samo identificirale korisnikove potrebe, već i pokušale što kvalitetnije zadovoljiti i time unaprijediti informacijski sustav tih dvaju proizvoda, un-informed.org i un-i.org. Pružatelje UN informacija čine razni izvori bilo unutar bilo izvan UN-ovog sustava koji omogućuju širenje ogromne količine pravnih i općenito relevantnih informacija koje se odnose na širok dijapazon UN tematskih područja. Primjeri takvih pružatelja informacijskih usluga unutar UN-ovog sustava (UN web stranice ili baze podataka) jesu UNBIS, ReliefWeb, Human Rights Index, dok one izvan UN-ovog sustava koji pružaju UN informacije svojim korisnicima čine Huridocs, UPR-info.org, pa tako i un-informed.org. Korisnike UN informacija čine kako dionici unutar i izvan UN-ovog sustava koji se služe takvim informacijama ili ih smatraju korisnima za svoje aktivnosti, a to su npr. članovi nacionalnih ili međunarodnih NGO-a, službenici u nacionalnim ministarstvima i misijama, novinari, uprave korporativne odgovornosti kompanija privatnog sektora te akademska zajednica (studenti, profesori).

Cilj konferencije, osim prezentacije novih informacijskih alata un-i.org i un-informed.org, bilo je pružiti mogućnost izravnije suradnje korisnika UN informacija i pružatelja takvih informacijskih usluga radi iznalaženja potrebnih i kvalitetnijih povratnih informacija od strane korisnika da bi se ti informacijski izvori mogli dodatno unaprijediti, ali kako bi se sa pojedinim potencijalnim partnerima i po prvi put povezalo.

Informacijski alat un-informed.org nastoji riješiti jedan od najvećih trenutačnih problema UN-ovog informacijskog sustava, a to je njegova pretrpanost, zasićenost brojnim informacijama. Brojni njegovi korisnici koji pokušavaju pretražiti informacije vezane za brojne UN rezolucije i konvencije moraju potrošiti sate mukotrpnog pretraživanja kako bi pronašli potrebnu relevantnu informaciju. Protekle dvije godine istraživački je tim MCM-a kroz složena istraživanja razvio jedan centralizirani izvor informacija (bazu podataka) koji sadržava stotine UN-ovih akata koji su klasificirani i označavani prema različitim kategorijama: vrsta akata; vrsta organizacije koja ga je donijela, i sl. Kao rezultat istraživačkog rada MCM-a nastao je un-informed.org, baza podataka koja ima za cilj smanjiti nepreglednost UN-ovog informacijskog sustav koja ga čini nejasnim, nedostupnim i beskorisnim za korisnike, a time i smanjiti potrebno vrijeme za pretraživanje i pronalaženje potrebne informacije.

Un-i.org je sredstvo osmišljeno za uspostavljanje izravnih veza između ljudi i informacija u profesionalnom smislu gdje će ljudi moći međusobno ostvarivati izravnu interakciju i komunikaciju jer će se objavljivanjem i razmjenjivanjem informacija o svojem radu ( o novostima, istraživanjama, projektima, događajima) na jednoj središnjoj platformi uspostaviti vrlo „user-friendly“ sustav koji će realističnije i učinkovitije strukturirati, klasificirati i povezivati informacije nego li postojeći informacijski alati.

Na prvome je danu konferencije uz prikaz postojećeg problema učinkovite komunikacije i informacijske razmjene korisnika i pružatelja, održana svojevrsna prezentacija dvaju online informacijskih alata – un-informed.org i un-i.org kao moguće rješenje takvog problema. Govore dobrodošlice, osim suosnivača MCM-a, održali su i brojni UN i IT stručnjaci koji su kroz cjeloukupno djelovanje i rad MCM-a pružali svoju podršku cijelome projektu, ne samo financijski, već i brojnim savjetima i stručnim znanjem stečenim dugogodišnjim profesionalnim radom i iskustvom.

Drugi dan konferencije sastojao se od četiri različite radionice koje su za cilj imale pobliže ispitati pojedine aspekte UN-ovog informacijskoga sustava te kroz stručnu diskusiju korisnika i pružatelja informacijskih usluga detaljno razraditi i pronaći nova i bolja rješenja za uspostavljanje povezanije UN informacijske zajednice.

Predstavnice Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, i same članice MCM inicijative, sudjelovale su u svim radionicama ove konferencije, te na istoj ugostile gospodina Hrvoja Ćurka, otpravnik poslova u stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi.

Posted in Novosti.