Beverly Mercer, veleposlanica Australije: Australija i Organizacija Ujedinjenih Naroda (UN), poseban osvrt na klimatske promjene

Australije je čvrsto opredjeljena za organizaciju Ujedinjenih naroda (UN). Sudjelovanje u multilateralnom sustavu, uključujući i angažman kroz organizaciju Ujedinjenih naroda (UN), predstavlja osnovu australske vanjske politike budući da živimo u složenom i međusobno umreženom svijetu u kojem zemlje ne mogu same rješavati neke od važnih izazova s kojima se susrećemo u danasnje vrijeme.

Australija je jedan od osnivača Ujedinjenih naroda, aktivni sudionik u organizacijama UN-a od samog početka i dvanaesta po veličini doprinosa u proračun UN, kako u osnovni proračun, tako i u proračun za mirovne misije.

Australija ima vjerodostojan trag svih postignuća na području međunarodnog mira i sigurnosti, uključujući i svoju važnu ulogu u potpisivanju mirovnog sporazuma u Kambodži kao i svoju glavnu ulogu u procesu pregovora vezanim za ugovore o zabrani testiranja oružja i o konvenciji o kemijskom oružju (Comprehensive Test ban Treaty i Chemical Weapons Convention), iniciranje Canberra povjerenstva za eliminaciju nuklearnog oružja (Canberra Commission on the Elimination of Nuclear Weapons), kao što je bilo i nedavno potpisani ugovora sa Japanom, te i međunarodno povjerenstvo nuklearno za neširenje i razoružanje od nuklearnog oružja.

Australija ja bila prva zemlja koja je dala svoj doprinos u mirovnim misijama koje je organizirala organizacija Ujedinjenih naroda (UN) još davne 1947. godine kada je nadgledan prekid vatre između indonezijske republike u nastajanju i nizozemske kolonijalne okupacije. Sve od tog vremena Australija je pridonijela sa više od 65,000 pripadnika misija u više od 50 različitih mirovnih operacija širom svijeta.

Australija je odlučna u namjeri rada kroz UN u cilju unapređivanja sigurnosti, razvoja gospodarske i socijalne dobrobiti, kao i unapređivanja zaštite okoliša širom svijeta. Ovo znači da se glas Australije unutar organizacije UN čuje na ispravan način i to također znači obavezu na reformu Ujedinjenih naroda (UN) na dugi rok. To su sve razlozi zbog kojih će Australija nastavljati davati svoj doprinos dugoročnoj kampanji u cilju podržavanja strukturalnih reformi unutar organizacije UN-a, dok će u isto vrijeme obavljati zadatke kako bi organizacija funkcionirala sa resursima koje trenutno posjeduje.

Ovo je također još jedan razlog zbog čega se Australija nastoji biti izabrana u Vijeće sigurnosti UN-a u periodu 2013. i 2014. godine. Slijedeći važan razlog predstavlja i donošenje nove energije koja podrazumijeva kombinaciju vrijednosti, interesa i značajnih potencijala koje ima Australija. Australski ministar vanjskih poslova, gdin Kevin Rudd je nedavno rekao: „Mi imamo velike ideje, veliki duh i značajne diplomatske, vojne i gospodarske sposobnosti koje možemo staviti na raspolaganje“.

Australija nije imala predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a još od prije završetka hladnog rata. Ukoliko pobijedimo na izboru za nestalno članstvo s početkom 2013, godine, dobiti ćemo to mjesto nakon punih 27 godina. Australija je bila dio Vijeća sigurnosti četiri puta (u prosjeku jednom svakih deset godina) između 1946. godine i 1986. godine, uključujući i članstvo u prvom sastavu Vijeća sigurnosti.

Više informacija o angažmanu Australije u organizaciji Ujedinjenih naroda (UN) može se pronaći na slijedećim stranicama:

http://www.dfat.gov.au/un/unsc_candidature_brochure.pdf

http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2011/kr_sp_110601.html

Klimatske promjene

Jedan od glavnih ciljeva australske vanjske politike je pružanje podrške globalnom ugovoru koji će smanjiti razinu ispuštanja štetnih plinova na stupanj koji će održavati porast globalne temperature na razini od 2 stupnja Celzijusa.

Australija ulaže znatne napore kako bi održala zadane trendove kroz multilateralne, bilateralne i regionalne aktivnosti, uključujući i UN konvenciju o klimatskim promjenama (UN Framework Convention on Climate Change). Slijedom ratifikacije Kyoto protokola, Australia je odigrala vodeću ulogu u primjeni obveze koja se mora primijeniti nakon 2012. godine, a koja uključuje vjerodostojno i obvezujuće smanjenje doprinosa svih važnijih gospodarstava svijeta kao i pomoć usmjerenu na najugroženije zemlje.

Australija radi sa velikom grupom zemalja u razvoju koje, isto kao i mi, žele vidjeti napredak koji proizilazi iz Sporazuma iz Kopenhagena i pozdravljaju njegovu promjenu Sporazuma iz Cancuna. Zajedno smo osnovali Dijalog iz Kartagene, novu grupu koja je pomogla u prihvaćanju rezultata UNFCCC sastanka u Cancun-u i koja će nastaviti svoja nastojanja vezana uz poticanje aktivnosti vezanih uz pitanja klimatskih promjena.

Australija je igrala važnu ulogu u napretku vezanim uz financiranje pitanja klimatskih promjena u Cancun-u. Australski ministar klimatskih promjena i energetske učinkovitosti, gospodin Greg Combet, također je omogućio financiranje pregovora na kojima su zemlje potpisale povijesni sporazum o osnivanju zelenog klimatskog fonda kako bi se poduprle aktivnosti zemalja u razvoju vezane uz klimatske promjene.

Australija pokriva značajan dio obveze koje proizlaze iz Sporazuma iz Kopenhagena kako bi se poduprlo financiranje aktivnosti vezanih uz klimatske promjene u iznosu od US $ 30 milijardi sve do godine 2012. Naša obaveza u iznosu od 599 milijuna australskih dolara u vremenskom periodu od tri godine u ravnoteži je sa potporom za prilagođavanje, smanjivanje i definiranje prioriteta najugroženijih zemalja u razvoju koje se susreću sa egzistencijalnim izazovima vezanim uz klimatske promjene. Na našoj najvišoj listi prioriteta nalaze se najnerazvijenije zemlje i male otočne zemlje u razvoju. Očekujemo da će male otočne zemlje, koje su u velikoj opasnosti zbog klimatskih promjena a čiji ispušni plinovi značajno ne doprinose efektu staklenika koji je glavni uzrok klimatskih promjena, imati koristi od jedne trećine naših izdvajanja.

Glavna komponenta naše potpore međunarodnoj inicijativi za prilagodbu klimatskim promjenama nastavlja se na već postojeću australsku pomoć u prilagodbi, uključujući i zemlje Pacifika. Ova inicijativa će pomoći jačanju razumijevanja mogućih utjecaja klimatskih promjena i pružiti će zemljama partnerima pomoć u planiranju i provođenju programa prilagođavanja.

Australija razumije važnost šuma u odnosu na klimatske promjene. Mi potičemo pristup financijskim sredstvima, tehnologijama i pružanju tehničke pomoći kako bi se smanjio efekt staklenika. Australija aktivno potiče globalne napore u cilju smanjivanja emisija štetnih plinova proizašlih iz sječe i propadanja šuma u zemljama u razvoju (REDD+) kroz međunarodnu inicijativu smanjivanja emisije ugljika, budući da propadanje šuma ima velik utjecaj na cjelokupan efekt staklenika. Mi potičemo izgradnju kapaciteta u Aziji, Pacifiku, Africi, Južnoj Americi i Karibima kroz program Svjetske banke Forest Carbon Partnership Facility kao i Forest Investment Program.

Australija također podupire napore koje ulaže područje Kariba u cilju prilagodbe na klimatske promjene i upravljanja utjecaja na prirodne nepogode. Ovo uključuje pružanje podrške regionalnim inicijativama, posebno Centru karipske zajednice za klimatske promjene i Agenciji za upravljanje kriznim situacijama, kao i raznim inicijativama u zajednici usmjerenim na pitanja klimatskih promjena.

Australija također pruža podršku svjetskoj inicijativi čiste energije koja uključuje globalno skupljanje i skladištenje ugljika.

Eminentni Australci su također dali značajan doprinos radu organizacije UN-a na održivom razvoju. Ministar vanjskih poslova Australije, gdin Kevin Rudd je član UN-ovog panela globalne održivosti dok je bivši ministar trgovine, Bob McMullan, bio član visokog savjetničkog tima glavnog tajnika UN-a o financiranju klimatskih promjena. Australija će isporučiti svoj dio vezan uz cilj Sporazuma iz Kopenhagena kako bi javni i privatni izvori godišnje skupili sredstava u iznosu od US $ 100 milijardi kako bi potakli akcije vezane uz pitanja o klimatskim promjenama u zemljama u razvoju.

Više informacija o aktivnostima Australije vezanim uz pitanja klimatskih promjena može se pronaći na slijedećim Internet stranicama:

http://www.climatechange.gov.au/minister/greg-combet/2011/major-speeches/April/sp20110413.aspx

http://www.climatechange.gov.au/minister/greg-combet/2011/major-speeches/March/sp20110330.aspx

Posted in Kolumne.