Predstavnici HDUN sudjelovali na radionici “Training for trainers in human rights education”

Dansko društvo za Ujedinjene narode organiziralo je od 4. do 12. siječnja 2012. trening za trenere edukacije o ljudskim pravima. Na treningu je sudjelovalo 19 sudionika, pripadnika raznih nevladinih udruga diljem Europe, po tri delegata iz šest zemalja (Danske, Estonije, Hrvatske, Poljske, Rumunjske i Turske).

Trening se održao na sjeveru Danske, u Slettestrandu, a organiziran je u suradnji s ATDP, organizacijom Semper Avanti, Lifelong Learning Agencijom i Estonskim nacionalnim odborom za UNICEF.

Cilj treninga bio je naučiti sudionike kako druge educirati o ljudskim pravima, s posebnim naglaskom na prezentacijske vještine i osmišljavanje radionica. Kroz šest radnih dana polaznici treninga prošli su kroz Opću deklaraciju o ljudskim pravima i metode pomoću kojih se ona može promovirati među mladima i potrebitima. Obučeni su za izradu prezentacija iz tematike ljudskih prava te su prošli kroz logističku pripremu radionica i njihovih provedbi, kao i kroz oblike komunikacije s radnom grupom i vrste metoda kojom izazivaju željeni cilj.

Sudjelovali su u simulaciji ‘Mini model UN-a’ te raspravljali i donijeli vlastitu rezoluciju na primjeru pokušaja uspostave primirja između Izraela i Palestinske vlade, kroz što su imali priliku iskusiti kako funkcionira Vijeće sigurnosti UN-a i do koje su mjere ljudska prava dubok i sveobuhvatan motiv koji nimalo nije jednostavan i refleksno primjenjiv.

Kao akademski temelj, uz Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima sudionici su detaljno sagledali i Konvenciju o pravima djeteta, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Konvenciju o statusu izbjeglica, a kao posebna tema istakla se i globalno aktualna rasprava o odgovornosti država za zaštitu svojih populacija od ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida (Responsibility to Protect, R2P).

Delegati su u Ženskom muzeju u Aarhusu, starom vikinškom gradu, dobili priliku predstaviti stanje ženskih prava u vlastitim zemljama, nakon čega je otvorena rasprava s pitanjima iz publike koju su činili zainteresirani građani i članovi akademske zajednice. Kao osobito važan problem u području ženskih prava u Hrvatskoj istaknut je ‘trafficking,’ tj. trgovina ženama, te Hrvatska kao zemlja koja se od tranzitne zemlje pretvara i u zemlju polazišta i odredišta trgovine ljudima. Delegati svih zemalja govorili su i o problemu nasilja nad ženama, kao i o kršenjima njihovih socijalnih i ekonomskih prava u kontekstu profesionalne karijere.

Značaju i razini treninga uvelike je pridonijelo i sudjelovanje predsjednika Danskog društva za Ujedinjene narode Flemminga Thøgersena, stručnjaka za ljudska prava i R2P.

Na treningu je organizirana i međunarodna večer na kojoj su zemlje sudionice predstavljene kratkim prezentacijama i gastronomskom ponudom, kao i tradicionalnom glazbom i nacionalnim plesovima. U sklopu treninga priređena je i tradicionalna danska večera, na kojoj su delegati imali priliku pobliže se upoznati s običajima zemlje domaćina.

Posted in Novosti.