Uspostava “UN Youth Delegate” programa u Hrvatskoj

Na poziv Njemačkog i Bugarskog društva za Ujedinjene narode te temeljem zajedničkog dogovora u pogledu suradnje, udruge Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode (HDUN) i Mreža Mladih Hrvatske (MMH) odlučile su zajednički pokrenuti projekt uspostavljanja UN Youth Delegate programa u Hrvatskoj.

O UNYD projektu

UN Youth Delegate (YD) je mlada osoba (18 do 26 godina) koje je izabrana da prati službenu diplomatsku delegaciju svoje zemlje u Ujedinjenim narodima u New York-u u trajanju od jednog do tri tjedna s ciljem predstavljanja interesa mladih svoje države. YD ima priliku sudjelovati u radu Opće skupštine UN-a ili radu neke od funkcionalnih komisija Gospodarsko Socijalnog Vijeća (ECOSOC), kao što su Komisija za socijalni razvoj, Komisija za održivi razvitak ili Komisija o statusu žena.

Preduvjeti koje mora ispunjavati osoba izabrana za Youth Delegate-a su posjedovanje određenog iskustva u radu udruga mladih ili drugih organizacija civilnog društva, interes za UN, dobro poznavanje engleskog jezika te posjedovanje komunikacijskih vještina. Youth Delagate se bira nekoliko mjeseci prije odlaska u New York, te se tijekom priprema sastaje sa organizacijama mladih, kako bi prikupio njihova mišljenja o nekim temama kojima se UN bavi poput klimatskih promjena, HIV-a, nezaposlenosti mladih i dr. Njegov je rad vezan uz praćenje sjednica UN-ovih tijela, upoznavanje s Glavnim Tajnikom UN-a, suradnja s ostalim Youth Delegate-ima, pisanje zajedničkog „newsletter“ za diplomate te savjetovanje svojeg diplomatskog predstavnika u pogledu politika mladih.

Projekt uspostave UN Youth Delegate programa u Hrvatskoj trajati će kroz 2012. i 2013. godinu. U njemu će sudjelovati dvoje predstavnika ranije spomenutih partnerskih udruga, a sastojati će se od dviju faza, zagovaračke faze u kojoj će aktivnosti biti koncentrirane oko angažiranja određenih institucija i organizacija kao partnera projekta i rješavanja pitanja prikupljanja sredstava te druge godine, u kojoj će prvi Youth Delegate sudjelovati u radu Opće Skupštine UN-a.

O radionici

U svrhu prijenosa znanja i pružanja pomoći, a radi što kvalitetnije i uspješnije organizacije i uspostavaljanja UNYD projekta Njemačko je društvo za Ujedinjene narode (DGVN) zajedno s Bugarskim društvom za Ujedinjene narode organiziralo European Cooperation Workshop “How to Establish a UN Youth Delegate Programme“ koja se održala od 11. do 13. prosinca 2011., u Mannheimu, u Njemačkoj (http://startingunydprograms.wordpress.com/).

Nakon zajedničke prijave predstavnica HDUN-a, Natalia Mirković i Maja Kosor, i predstavnika MMH-a, Marka Boko i Anamarije Sočo, na natječaj za sudjelovanje, uslijedile su pripreme. Iste su se sastojale u polaganju tzv. Distance Learning Course (DLC), tj. svojevrsnog testa kojega je svaki sudionik morao položiti prije odlaska na radionicu. Test je sadržavao određena pitanja o međunarodnim politikama mladih i o radu i organizaciji UN-a, a većina se odgovora mogla pronaći u handbook-u WFUNE „Guide for Youth NGOs at UN meetings“(http://startingunydprograms.wordpress.com/resources). Upravo se na sadržaju tog DLC-a i temeljila čitava radionica budući da je cilj radionice bio naučiti pisati projektni prijedlog, savladati tehnike zagovaranja kako bi se domaća ministarstva, institucije i udruge uključile u projekt i pružili mu potporu, te stjecanje znanja o pisanju grantova potencijalnim sponzorima i zakladama.

Teme (research tasks) koje su činile DLC jesu: The work of your country’s Permanent Mission to the United Nations, 2. NGOs and Umbrella NGOs, 3. National Partners and Sponsors of UNYD Programmes, 4. National Youth Councils and their European and global environment, 5. The work of UN Youth Delegates in New York, 6. Negotiation techniques.

Raspored radionice sastojao se od prezentacije bugarskog i njemačkog UNYD programa te pisanja nacrta projektnog prijedloga namijenjen trima ciljanim subjektima: profesorima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; ministarstvu vanjskih poslova i ministarstvu nadležnom za pitanja mladeži te organizacijama i udrugama mladih. Slijedećeg dana radionice predstavljeni su načini osmišljavanja projetktnog budžeta te se vježbalo i pisanje fundraising prijava za nacionalne zaklade, tvrtke i za Youth in Action Programme. Zadnji je dan bio posvečen tehnikama prezentiranja projekta ciljanim, potencijlano zainteresiranim subjektima i sudionicima u programu.

Pored korisnih praktičnih znanja, na radionici je predstavljeni i rad Europskog foruma mladih/European Youth Forum (http://www.youthforum.org/), krovne organizacije mladih na europskoj razini koja predstavlja platformu za svoje članice, njih preko 100, a čija je nedavno članica postala i naša udruga partner u ovome projektu, Mreža Mladih Hrvatske.

Na radionici su uz predstavnike hrvatskog tima sudjelovali i predstavnici Mađarske, Irske i Italije, a predavanja su uz predstavnike njemačkog i bugarskog društva za UN, držali i neki bivši UNY delegati. Većina predavača članovi su Making Commitments Matter (MCM), neprofitne, međunarodne, istraživačke i razvojne inicijative sastavljene od studenata i mladih stručnjaka, a kojega još od samih početaka podržava i Hrvatsko Društvo za UN.

Nakon završetka radionice, svi su sudionici dobili službenu preporuku i certifikat o sudjelovanju. Predstavnici hrvatskog tima, ispred MMH-a Marko Boko i Anamarija Sočo te ispred HDUN-a Natalia Mirković i Maja Kosor, dogovorili su daljnju suradnju sa ciljem što uspješnije provedbe projekta, a posebice u pogledu organiziranja transparentne strukture selekcijskog programa za izbor novih kandidata UNY delegata za 2013.godinu pa nadalje.

Posted in Novosti.