Rezultati natječaja za polaznike pete generacije UN Akademije

Temeljem javnog Natječaja za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, Selekcijski je odbor donio odluku o odabiru polaznika pete generacije programa.

Temeljem kriterija navedenih u tekstu javnog Natječaja, Selekcijski je odbor zbog iznimne kvalitete pristiglih prijava odabrao sljedećih 27 kandidata za polaznike pete generacije UN Akademije:

Aliti Besim
Antunović Marijana
Belani Hrvoje
Blažeković Helena
Borković Nenad
Buzar Stipe
Dukić Petar
Erceg Antonio
Grbić Emir
Jularić Jelena
Jurčević Ružica
Knezović Dominik
Koričić Željka
Krivić Doroteja
Lađarević Stela
Lamešić Ankica
Maček Ivana
Matanović Ivan
Milas Ante
Pahlić Riki
Petrušić Kristina
Pušonjić Ivana
Racetin Andrea
Richtermoc Maja
Šabić Ana
Tahiri Alen
Vipauc Marin

Predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova:
Andrić Katarina
Glasnović Ivica
Novosel Gordana
Šutalo Marina

Posted in Novosti.