Rezultati natječaja za polaznike sedme generacije UN Akademije

Temeljem javnog Natječaja za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, Selekcijski je odbor donio odluku o odabiru polaznika sedme generacije programa.

Temeljem kriterija navedenih u tekstu javnog Natječaja, Selekcijski je odbor zbog iznimne kvalitete pristiglih prijava odabrao sljedećih 30 kandidata za polaznike sedme generacije UN Akademije:

1. Bogutovac Dubravka

2. Bosak Martina

3. Buljan Ivan

4. Breitenfeld Hana Ivana

5. Čepo Dario

6. Furlić Josip

7. Gregurić Petar

8. Hamitaj Giulian

9. Hećimović Davor

10. Ignac Luka

11. Jerković Dijana

12. Konjević Andrea

13. Kostić Ariana

14. Kovač Filip

15. Krajnović Tihana

16. Kraljić Leonardo

17. Kundid Lucija

18. Ledinski Ivan

19. Markek Paola

20. Maskalan Ana

21. Matanić Alen

22. Naglić Filip

23. Novak Kuzman

24. Perić Tajana

25. Rašković Slaven

26. Rengel Anita

27. Runje Leon

28. Sartori Željka

29. Trubić Tea

30. Željko Darija

Posted in Novosti.