Erasmus+ projekt „Obrazovanje za globalnu odgovornost“

U rujnu 2015. godine države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals; SDG’s). Novi ciljevi, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadogradnju Milenijskih ciljeva razvoja (Millenium development goals; MDG’s), a obuhvaćaju velik broj problema i izazova s kojim se suvremeno društvo susreće, poput siromaštva, rodne neravnopravnosti, ljudskih prava, klimatskih promjena i drugih.
„Obrazovanje za globalnu odgovornost“ je projekt razvijen od strane deset organizacija iz cijele Europe, a vezan je upravo za promoviranje ciljeva održivog razvoja. Projekt se financira u okviru programa Erasmus+ u dijelu ključne aktivnosti 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Uz partnere iz Bugarske, Rumunjske, Turske, Slovačke, Engleske i Danske, jedan od partnera je i Hrvatska, odnosno Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode.

Svrha projekta je predstavljanje Globalnih ciljeva mladim ljudima u dobi od 13 do 21 godine te razvijanje njihovih vještina kako bi se povećalo njihovo razumijevanje aktualnih problema, razvio osjećaj odgovornosti za svijet u kojem žive, ali i potaknulo na aktivno sudjelovanje na lokalnoj i globalnoj razini. Te će se vještine pokušati ojačati kroz integraciju obrazovanja za globalnu odgovornost u školama i udrugama mladih. S obzirom da u ovom trenutku ne postoje alati i mehanizmi kojima bi se to postiglo, primarni cilj ovog projekta jest razviti okvir metoda (Method box) koji će podržati učenje za globalnu odgovornost u zemljama partnerima, a koji će moći koristiti nastavnici i osobe zaposlene u udrugama koje se bave mladima. Method box sastojat će se od više od 40 metoda/radionica putem kojih će mladi ljudi dobiti znanja o problemima u svijetu, ali istovremeno i razvijati načine rješavanja istih. Krajnji cilj projekta jest certifikacija institucija/organizacija za provođenje obrazovanja za globalnu odgovornost. Planirano je da će do kraja projekta biti certificirano ukupno 35 institucija/organizacija u zemljama partnerima, koje će aktivno promovirati globalnu odgovornost i služiti kao primjer drugima koje se žele uključiti u program.
Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode sudjelovalo je u izradi i testiranju metoda koje su originalno izrađene za potrebe ovog projekta. Prvi dio testiranja metoda provodio se u periodu od listopada do prosinca 2016. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za pedagogiju, u sklopu održavanja seminara iz kolegija „Međunarodno obrazovanje“. Testiranje metoda sa studentima druge godine bila je izvrsna prilika i za studente i za trenere da osvijeste globalne probleme suvremenog društva, ali i da razviju svijest o njihovoj zajedničkoj odgovornosti za lokalni, regionalni i međunarodni razvoj.

Daljnje aktivnosti projekta bit će vezane za promociju samog projekta i informiranje o Method box-u svim zainteresiranim školama, udrugama i ostalim organizacijama koje se bave mladima. Informiranje o metodama održat će se u sklopu predavanja koje se planira krajem svibnja. Na predavanju bi zainteresirane osobe imale priliku upoznati se sa samim Method box-om i radionicama koje isti sadrži, ali bi se istovremeno i informirale o samom certificiranju svoje organizacije/institucije. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se odazovu predavanju i da svojim aktivnim sudjelovanjem i provedbom radionica pridonesu razvijanju svijesti o globalnom odgovornosti mladih i osposobe ih za zajedničko rješavanje problema koje muče današnji svijet. Sve organizacije/institucije koje provedu radionice dobit će certifikat. Detaljne informacije o mjestu i vremenu predavanja će se naknadno objaviti na stranicama Hrvatskog društva za Ujedinjene narode.

Posted in Uncategorized.