Rezultati natječaja za polaznike osme generacije UN Akademije

Temeljem javnog Natječaja za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, Selekcijski je odbor donio odluku o odabiru polaznika osme generacije programa.

Temeljem kriterija navedenih u tekstu javnog Natječaja, Selekcijski je odbor zbog iznimne kvalitete pristiglih prijava odabrao sljedećih 30 kandidata za polaznike osme generacije UN Akademije:

1. Blaić Luka
2. Budan Nikolina
3. Čop Mateja
4. Glavočić Tia
5. Ilovača Kristijan
6. Jaramaz Miroslava
7. Kočiš Filip
8. Kovačević Tomislav
9. Krajnović Mateo
10. Marinić-Kuliš Tina
11. Marinović Helena
12. Marković Ivan
13. Matijević Mateo
14. Ostojić Petra
15. Padjen Mirela
16. Perec Ines
17. Perica Matea
18. Piškulić Adam
19. Popović Marko
20. Rajčić Damira
21. Ravlić Petra
22. Rukavina Bruno
23. Tadić Angelina
24. Tkalec Damjan
25. Tončić Sebastian
26. Trgovčić Sonja
27. Vinković Arno
28. Vuković Nikolina
29. Zečević Josipa
30. Zubak Josipa

Posted in Uncategorized.