Poziv za prijavu na Erasmus+ trening ”Write a project – Improve your Competencies 2.0”

Povodom 30. obljetnice programa Erasmus, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode objavljuje poziv za prijavu na drugo izdanje Erasmus+ treninga “Write a project – Improve your Competencies 2.0” koji će se održati u Bovcu (Slovenija) od 23. rujna do 1. listopada 2017. godine.

Svrha ovog projekta je stjecanje znanja, vještina i kompetencija za pripremu Erasmus+ projekata iz područja mobilnosti u svrhu učenja (KA1), suradnje za inovaciju i razmjenu dobre prakse (KA2) i potpore reformi politika(KA3).

Na trening se mogu prijaviti svi članovi Hrvatskog društva za Ujedinjene narode koji imaju želju provoditi Erasmus+ projekte unutar udruge. Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo do 350 riječi i projektnu ideju na maksimalno dvije stranice.

Prijave primamo na e-mail tajnistvo@una-croatia.org do 18. srpnja 2017. godine.

Posted in Uncategorized.