Rezultati natječaja za polaznike devete generacije UN Akademije

Temeljem javnog Natječaja za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, Selekcijski je odbor zbog iznimne kvalitete pristiglih prijava odabrao sljedećih 30 kandidata za polaznike devete generacije UN Akademije:

Barac Ivana
Bota Ivan
Čirko Luka
Glasenhardt Blanka
Hanžek Matea
Leško Luka
Mačkić Velibor
Magdić Danijela
Marinović Antea
Markušić Bernard
Mašić Karmela
Mičić Josip
Mihelić Diana
Ninić Tanja
Papak Josip
Pavlinić Kaja
Petrović Valentino
Poljak Martina
Pranjić David
Rinčić Luka
Rotim Marija
Samardžić Kristina
Sopta Pia
Sraka Dorina
Stamać Maruša
Škarić Ivan
Špoljarić Martina
Tošić-Škorić Nataša
Vulin Mirna
Zeko Pivač Ivan

Posted in Uncategorized.