Globalni ciljevi održivog razvoja u EU i RH – Stanje i perspektive

Klub za Globalne ciljeve pripremio je izvješće o stanju i perspektivama Globlanih ciljeva održivog razvoja. Cilj ovog izvješća bila je analizirati stanje i perspektive provedbe Agende 2030 i Globalnih ciljeva održivog razvoja u Europskoj uniji i Hrvatsoj, odnosno analizirati poduzete mjere i aktivnosti i njihove realizacije od 2015. godine do danas. Analiza podataka i dostupnih informacija poslužila je i kao polazište za izradu preporuka, odnosno mogužnih aktivnosti koje bi mogle doprinijeti realizaciji ciljeva u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj.

Izvješće možete pogledati na sljedećoj poveznici: http://una-croatia.org/wp-content/uploads/2018/12/GLOBALNI-CILJEVI-ODR%C5%BDIVOG-RAZVOJA-U-HRVATSKOJ-FINALNO.pdf

Posted in Uncategorized.