Objavljeno Izvješće o napretku Globalnog cilja 7 – 2018

U cilju da se utvrdi dosadašnji napredak u okviru Globalnog cilja 7, „Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve“, Politički forum Ujedinjenih naroda o održivom razvoju proveo je prvu reviziju ovog cilja 2018. godine. Odjel za ekonomska i socijalna pitanja proveo je analizu 46 dobrovoljnih nacionalnih izvješća podnesenih 2018. godine, kako bi se bolje razumjelo uključivanje ovog cilja u akcijske planove održivog razvoja zemalja, izazove i mogućnosti u provedbi i kritične povezanosti drugim ciljevima održivog razvoja. Cilj Izvješća jest olakšati razmjenu nacionalnih iskustava, uključujući uspjehe, izazove i naučene lekcije, s ciljem ubrzanja provedbe ovog cilja. U Izvješću su navedeni ilustrativni primjeri mjera i aktivnosti koje su poduzete u pojedinim zemljama.

Analiza je pokazala da je većina zemalja navela postojanje nacionalne energetske strategije. Također je uočena snažna povezanost između postojanja nacionalne energetske strategije i razine ambicioznosti u provedbi cilja. Zemlje koje imaju dobro definiranu energetsku strategiju teže postaviti ambicioznije ciljeve s jasnim mjerama provedbe. Međutim, te ambicije tek treba ojačati kako bi se svijet usmjerio na ostvarivanje energetskih ciljeva za 2030.  Analiza je također potvrdila zaključak iz Izvješća o napretku o energetici, objavljenog u lipnju 2018. godine, a to je da je potrebno dalje raditi na omogućavanju pristupa električnoj energiji, kao i čistim gorivima i poboljšanju energetske učinkovitosti.

Detaljnu analizu na engleskom možete pogledati na: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2583&menu=35

Posted in Uncategorized.