U Berlinu od 19. do 21. rujna održan sastanak predstavnika mladih europskih društava za UN

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode je od 19. do 21. rujna sudjelovalo na pripremnom sastanku predstavnika mladih europskih društava za UN kojim je započeta zajednička organizacija međunarodne konferencije “UN@75 – budućnost kakvu želimo, UN kakvog trebamo” koja će se održati u Berlinu 26. lipnja 2020. godine u sklopu obilježavanja 75. godišnjice postojanja Ujedinjenih naroda.

Na pripremnom sastanku uz HDUN i domaćine iz Njemačke sudjelovali su predstavnici društava za UN iz Armenije, Bugarske, Finske, Francuske, Italije, Nizozemske, Slovenije i Švedske. Tema ovog sastanka bila je rasprava o sadržaju konferencije koja će biti posvećena rezoluciji 2250 Mladi, mir i sigurnost odnosno promoviranju Globalnog cilja održivog razvoja broj 16: Mir, pravda i snažne institucije.

Rezolucija 2250 jednoglasno je prihvaćena od strane država članica UN-a 9. prosinca 2015. godine. Osim što se ovim putem formalizirala agenda za mlade, mir i sigurnost na razini Ujedinjenih naroda, identificiralo se pet ključnih područja: participacija, zaštita, prevencija, partnerstva te prekid sukoba i reintegracija mladih.

Europska društva za UN surađivat će na zajedničkom pristupu sadržaju ove konferencije koja za cilj ima definiranje ključnih problema koji se tiču mladih, mira i sigurnosti u Europi, a svi članovi Hrvatskog društva za Ujedinjene narode mogu se detaljnije informirati o konferenciji i mogućnostima za uključivanje u izradu sadržaja slanjem upita na info@una-croatia.org.

Posted in Uncategorized.