MCM / UN-Informed.org / UN-i.org

Making Commitments Matter (MCM) je neprofitna, međunarodna, istraživačka i razvojna inicijativa, sastavljena od studenata i mladih stručnjaka.

Naš cilj je unapređenje nacionalne implementacije rezolucija i konvencija, a naši projekti su

UN-informed.org and UN-i.org.

Svake godine se 192 države obvezuju primjenjivati stotine rezolucija i konvencija donesenih od strane UN-a i njegovih specijaliziranih agencija, kako bi postigle bolje standarde života u većoj slobodi, u skladu s Poveljom UN-a.

Međutim, većina tih ugovora nikada ne stupa na snagu na državnoj razini.

Vizija MCM-a je svijet u kojem će oni razviti svoj puni potencijal na državnoj razini, te ostvariti svoj predviđeni pozitivni utjecaj na kvalitetu života ljudi.

Naša misija je dati potporu državnim akterima i civilnom društvu, tako što ćemo učiniti informacije o ugovorima UN-a lako dostupnima i upotrebljivima u procesu implementacije.

Strategija MCM-a je stvoriti online alate koji će pomoći boljoj informiranosti društva.

MCM istražuje načine kako predstaviti relevantne informacije o tim sporazumima na centraliziran, lako dostupan i razumljiv način.

Preko 100 članova MCM-a u 18 zemalja, trenutno rade na projektima UN-informed.org i

UN-i.org , kako bi pomogli onima koji su uključeni u proces implementacije.

Projekt UN-informed.org radi na razvoju filtrirajućeg informacijskog alata za rezolucije i konvencije UN- a, koji će učiniti informacije o ovim dokumentima dostupnijima, te olakšati nihovu primjenu onima koji ih koriste.

Osim toga, MCM radi i na razvoju online informacijske zajednice kroz project UN-i.org. Pružanjem platforme za razmjenu znanja i stavova, izravnim komuniciranjem, mrežom surađivanja na globalnoj razini, UN-i.org će pridonijeti pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke probleme.

Svijet je ušao u informacijsko doba i većina rezolucija, konvencija i dodatnih protokola, deklaracija i implementacijskih smjernica je javno dostupna.

Međutim, da bi netko shvatio značenje sporazuma sklopljenih na razini UN-a, mora istražiti na stotine često nejasnih dokumenata, pročitati ih, shvatiti povezanost među nijma, te odvojiti važne od manje važnih informacija.

Dakle, problem više nije premalo informacja, nego previše informacija i njihova složenost.

Rješenje? UN-informed.org.

MCM razvija centraliziran, pouzdan i neutralan online izvor podataka: bazu podataka koja će predstaviti podatke relevantne za domaću provedbu na sveobuhvatan ali razumljiv način , tako da da se vrijeme potrebno za istraživanje svede na minimum.

Glavno istraživanje projekta, istraživanje dokumenata UN- a, trenutno se fokusira na strukturiranje i konceptualiziranje informacija za bazu podataka u četiri tematska područja:

pitka voda; malarija; lako naoružanje; žene i edukacija.

U skladu s tim, ciljane skupine istraživanja su civilno društvo i državni akteri – ključni faktori u domaćoj implementaciji. Baza se kreira identifikacijom specifičnih informacijskih potreba ciljanih skupina, kako bi se osigurala najveća moguća iskoristivost baze podataka.

Smanjenje potrebnog vremena istraživanja, smanjilo bi troškove implementacije državama.

Istovremeno, to bi omogućilo nevladinim organizacijama da se lakše koriste sporazumima UN-a i na taj način pomoglo u ostvarivanju njihovih ciljeva.

Konačno, dostupnije kvalitetne informacije će doprinijeti poboljšanju javne svijesti o sporazumima UN-a.

Ono što čini UN-informed.org posebnim jest prezentiranje cijelog niza relevantnih dokumenata s obzirom na pojedino tematsko područje, za razliku od drugih baza dokumenata UN- a.

UN-informed.org koristi pojedine klauzule, a ne dokumente u cjelini, kao polazište. To znači da se neće morati iščitavati cijeli dokumenti kako bi se našli dijelovi koji sadrže relevantne informacije, što će u konačnici uvelike smanjiti vrijeme istraživanja.

Koncept UN-informed.org je usklađen kako s potrebama stručnjaka, tako i s potrebama onih korisnika čije je znanje o UN-u donekle limitirano.

UN-informed.org također vodi računa o poveznicama među dokumentima. Samo jednim klikom, korisnik će dobiti uvid u poveznice među odabranim dokumentima i u razvoj popratnih dokumenata tijekom vremena.

UN-informed.org sadrži podatke o glasovanju za pojedine dokumente po državama,tako da korisnik može direktno saznati poziciju određene države članice.

UN-informed.org daje priliku korisnicima da izravno kompiliraju, pohranjuju i preuzimaju potrebne informacije u kratkom roku.

Informacija je preduvjet za akciju.

Što je teže doći do informacija, slabija je šansa za akciju, stoga je za one koji žele na jednostavan način doći do UN-ovih dokumenata, projekt UN-informed.org po svojoj prirodi privlačan.

Napislijetku, ovaj projekt ima i akademsku vrijednost, neutralan je i pouzdan – stoga ga podržava i Hrvatsko Društvo za Ujedinjene Narode.