UN u Hrvatskoj

Hrvatska je postala članicom UN-a 22. svibnja 1992. godine. Nakon priznanja hrvatske samostalnosti i suverenosti, prijem Republike Hrvatske u svjetsku zajednicu ravnopravnih i nezavisnih država, kakva je Organizacija Ujedinjenih naroda, ocijenjen je tada kao jedan od najznačajnijih datuma u hrvatskoj povijesti. UN je od tog vremena neprestano prisutan u Hrvatskoj, kroz razne oblike mirovnih misija i specijaliziranih UN-ovih agencija kao što su: UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), UNHCR, kao i tijela i organizacija koje djeluju u sustavu UN-a poput Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Iako jedna od mlađih članica UN-a, Hrvatska ima dugu povijest odnosa s Organizacijom Ujedinjenih narodaj još od vremena bivše Jugoslavije, preko UN-ovih mirovnih misija tijekom rata u devedesetima, do poslijeratne obnove i uspostave demokracije. Od objekta međunarodne politike, Hrvatska postupno preuzima ulogu aktivnog sudionika u rješavanju međunarodnih problema.

Hrvatska je izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a njen dvogodišnji mandat započet će 1. siječnja 2008. U prošlosti Hrvatska je sudjelovala kao članica u radu UN-ove Komisije za izgradnju mira, te Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC) kojim je predsjedala 2002. godine. Hrvatska trenutno sudjeluje u desetak mirovnih misija Ujedinjenih naroda diljem svijeta. Hrvatski sabor je također nedavno ratificirao i Protokol iz Kyota te Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, kojim se Hrvatska obvezuje na petpostotno smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2012. godine.

Agencije Ujedinjenih naroda koje djeluju u Hrvatskoj su: Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF), Program UN-a za razvoj (UNDP), Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Ured Svjetske banke (WB).