Objavljen Dobrovoljni nacionalni pregled RH (VNR) vezan za provedbu Globalnih ciljeva održivog razvoja

Hrvatska je predstavila prvi Dobrovoljni nacionalni pregled RH (Voluntary National Review – VNR), koji se odnosi na postignuća Hrvatske u provedbi Globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals). Dobrovoljni nacionalni pregledi su opsežni dokumenti koji daju detaljni pregled nacionalnih aktivnosti i rezultata u ispunjavanju pojedinih Ciljeva. Dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2019/Srpanj/164%20sjednica%20VRH/UN%20Final/UN%20-%20zadnja%20-%20hrvatska%20verzija.pdf

Posted in Uncategorized.