Structure

President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu.
Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13).
Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa.
Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Alan Kečkeš rođen je 25. ožujka 1985. godine u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost. Od samog početka studija aktivan je član nekoliko udruga civilnog društva u sklopu kojih radi na projektima u području europskih integracija, međunarodnih organizacija i ljudskih prava. Nakon završetka studija, od 2010. do 2011. godine radi kao asistent u nastavi u Osnovnoj školi „LUKA“, Sesvete, u sklopu UN-ovog programa inkluzije. Kao polaznik druge generacije „UN Akademije“ 2011. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, u veljači 2012. godine preuzima funkciju Glavnog tajnika, a 2014. godine postaje potpredsjednik. Koautor je nekoliko javnih dokumenata od kojih je i „Sinergija održivog razvitka i borbe protiv klimatskih promjena”, u čijoj izradi doprinosi kao predstavnik Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Na mnogobrojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama sudjeluje kao organizator ili predavač. Od 2011. do 2014. godine radi u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u Odjelu za mobilnost istraživača na poslovima pravne i administrativne podrške istraživačima i znanstvenim organizacijama – EURAXESS. 2012. godine imenovan je FP7 nacionalnom osobom za kontakt u području Energije, Okoliša, Transporta i Sigurnosti, a kasnije i kao Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt obavlja poslove informiranja, savjetovanja, predevaluacije i pružanja podrške pri provedbi istraživačkih i međunarodnih projekata. Unutar strateške konfiguracije obnaša funkciju člana Programskog odbora za Energiju i Transport kao predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj komisiji. Također, sudjeluje i u radu Povjerenstva za mobilnost istraživača i Radne skupine za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. U Uredu zastupnika u Europskom parlamentu zaposlen je od 2014. godine.

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj.
Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva.
Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries.
Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu.
Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13).
Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa.
Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Alan Kečkeš rođen je 25. ožujka 1985. godine u Zagrebu. Na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je međunarodne odnose i nacionalnu sigurnost. Od samog početka studija aktivan je član nekoliko udruga civilnog društva u sklopu kojih radi na projektima u području europskih integracija, međunarodnih organizacija i ljudskih prava. Nakon završetka studija, od 2010. do 2011. godine radi kao asistent u nastavi u Osnovnoj školi „LUKA“, Sesvete, u sklopu UN-ovog programa inkluzije. Kao polaznik druge generacije „UN Akademije“ 2011. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, u veljači 2012. godine preuzima funkciju Glavnog tajnika, a 2014. godine postaje potpredsjednik. Koautor je nekoliko javnih dokumenata od kojih je i „Sinergija održivog razvitka i borbe protiv klimatskih promjena”, u čijoj izradi doprinosi kao predstavnik Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Na mnogobrojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama sudjeluje kao organizator ili predavač. Od 2011. do 2014. godine radi u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije u Odjelu za mobilnost istraživača na poslovima pravne i administrativne podrške istraživačima i znanstvenim organizacijama – EURAXESS. 2012. godine imenovan je FP7 nacionalnom osobom za kontakt u području Energije, Okoliša, Transporta i Sigurnosti, a kasnije i kao Obzor 2020. nacionalna osoba za kontakt obavlja poslove informiranja, savjetovanja, predevaluacije i pružanja podrške pri provedbi istraživačkih i međunarodnih projekata. Unutar strateške konfiguracije obnaša funkciju člana Programskog odbora za Energiju i Transport kao predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj komisiji. Također, sudjeluje i u radu Povjerenstva za mobilnost istraživača i Radne skupine za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. U Uredu zastupnika u Europskom parlamentu zaposlen je od 2014. godine.
Kao polaznik druge generacije „UN Akademije“ 2011. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, u veljači 2012. godine preuzima funkciju Glavnog tajnika, a 2014. godine postaje potpredsjednik.

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj.
Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva.
Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries.
Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Vice-president – Alan Kečkeš

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj.
Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva.
Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries.
Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu. Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13). Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa. Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj. Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva. Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries. Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu. Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13). Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa. Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj. Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva. Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries. Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu. Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13). Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa. Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Vice-president – Doc.dr.sc. Dominik Žganec

Dominik Žganec rođen je 13. siječnja 1985. u Čakovcu. Dolaskom u Zagreb 2004. godine upisuje paralelno studij prava na Pravnom fakultetu i studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na zagrebačkom Sveučilištu, a nakon završetka studija politologije, kao stipendist programa Europske unije odlazi u Češku na specijalistički studij Europske politike na Masarykovo Sveučilište u Brnu, gdje 2013. uspješno magistrira na temu “Utjecaj njemačke industrije obnovljivih izvora energije na proces političkog odlučivanja u EU”. Nedugo nakon završetka studija odrađuje pripravnički staž u Europskom parlamentu, a od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju radi u Europskom parlamentu kao politički savjetnik za vanjsku politiku, te savjetnik za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj. Za vrijeme trajanja studija aktivan je u nekoliko udruga civilnog društva, sudionik je brojnih konferencija i seminara domaćeg i međunarodnog karaktera. Redovni je suradnik regionalnog portala European Western Balkans, koji se bavi perspektivom država Zapadnog Balkana u domeni europskih integracija. Polaznik je prve UN akademije, nakon koje postaje član Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Od 2014. do 2016. obnaša funkciju glavnog tajnika Društva, a u siječnju 2016. imenovan je na poziciju jednog od potpredsjednika Društva.

Secretary General – Riki Pahlić

Riki Pahlić rođen je 29. rujna 1990. godine u Zadru. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je paralelni studij politologije na Fakultetu političkih znanosti (2010.) i psihologije na Filozofskom fakultetu (2011.). Magistrirao je politologiju u rujnu 2015. godine sa specijalizacijom u međunarodnim odnosima/diplomaciji i nacionalnoj sigurnosti na temu „Odnos vanjske politike i psiholoških osobina donositelja odluka – slučaj Obama“. Za vrijeme studija redovito je pohađao Model United Nations konferencije i aktivno sudjelovao u radu nekoliko udruga civilnog društva. Kao polaznik pete generacije „UN Akademije“ 2014. godine aktivno se uključuje u rad Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. Uz skupinu članova Društva 2015. godine osniva Model UN klub i obnaša funkciju voditelja kluba. U veljači 2016. godine postaje član predsjedništva i glavni tajnik.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries. Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.President – Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović rođen je 1982. u Zagrebu. Na američkom Webster University u Beču diplomira 2004. i magistrira 2006. u području međunarodnih odnosa. Doktorirao je 2011. na Ljubljanskom Univerzitetu. Trenutno predaje na Fakultetu političkih znanosti, Zagreb na predmetima Teorije međunarodnih odnosa i Uvod u studij međunarodne politike. Vanjski je suradnik predavač na Libertas-DIU, međunarodno sveučilište. U časopisu Politička misao urednik je rubrike prikaza i recenzija. Radio je kao politički analitičar za firmu Studio Mel u Zagrebu (2010-13). Držao je predavanja na brojnim konferencijama, tribinama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Objavljuje znanstvene i stručne članke, poglavlja u knjigama, prikaze i recenzije iz područja međunarodnih odnosa i političke teorije međunarodnih odnosa. Autor je dvaju knjiga: Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa u izdanju Političke kulture (Zagreb, 2012) i Kriza međunarodnog poretka 21. stoljeća u izdanju Luča/Disput (Zagreb, 2014).

Vice-president – Alan Kečkeš

Vice-president – Doc.dr.sc. Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović was born on January 11, 1982 in Zagreb. He completed his BA degree in International Relations at Webster University Vienna in 2004 and MA in 2006. His PhD was completed at Ljubljana University in 2011. Presently he works as a junior lecturer at Dubrovnik International University – Libertas (lecturing courses International Relations, and Geopolitics). As an outside associate, he lectures Theory of International Relations at the Faculty of Political Science in Zagreb. He also works as editor of book reviews in the political science journal „Politička misao“ of the Faculty of Political Science in Zagreb. Previously, he worked as a political analyst for the firm Studio Mel in Zagreb (2010-13), and as an assistant professor at University Donja Gorica in Podgorica (2009-12). His first book Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa (Controversies in the Theories of International Relations) was published in Zagreb: Politička kultura (2012). In co-authorship with Prof. Dr. Gregory Weeks, the head of the International Relations department at Webster University Vienna, he published the book chapter “The EU and the Balkans in the Twenty-First Century: The Trauma of War and Hopes for Stability in the Region” in the book Economic and political development ethics: Europe and beyond, Bratislava: Iura Edition (2007). He also published a book chapter “The Sources of Classical Realist Theory” in the book Teorija međunarodnih odnosa: realizam (International Relations Theory: Realism), Zagreb: Politička Kultura, (2013). He attended numerous conferences, seminars and guest lectures at home and abroad, and publishes articles for social science journals: Politička misao, Suvremene teme, Europski glasnik, Gentlemen’s Agreement, Ogledi, Šipan Yearbook, Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu. Popović is a member of the Royal Institute of International Affairs, Chatham House (London); International Association of Genocide Scholars (USA); and one of the founders of Politea: association for promoting political science and new media (Zagreb)

Secretary General – Dominik Žganec

Dominik Žganec was born on 13 January 1985 in Čakovec. In 2004 he was enrolled in the study of political science at the University of Zagreb. After completing his studies at the Faculty of political science as holder of the EU scholarship he was studying European politics at Masaryk University in Brno in Czech Republic. In 2013 he successfully obtained Master degree in European politics. Shortly after completing his studies in Croatia during 2012 he did an internship at the European Parliament and since Croatian accession to the European Union in 2013 he works in the European Parliament as a political policy adviser for one of the political groups. During his studies he activelly participated in a number of civil society organizations. As a member of Atlantic Council of Croatia he was engaged in the national campaign of informing citizens on Croatian accession to NATO. He is currently associate of EU and NATO-related web portal NATO.hr. He participated in first UN Academy in 2009, after which he became a member of the Croatian United Nations Association. From January 2014 he holds the position of secretary general of the Association.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries. Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Supervisory Board – Budimir Lončar

Budimir Lončar currently holds the position of President of the Foreign Affairs and International Relations Advisory Committee to the President of the Republic of Croatia. He started his rich diplomatic career in the former Yugoslavia, where in the period from 1957 to 1964 he works as Special Advisor to the Federal Secretary for Foreign Affairs. He participated in numerous Non-Aligned Movement conferences, and chaired a number of them in the 1988 – 1991 period. He served as Ambassador of Yugoslavia to Indonesia, Germany and the USA. In 1984 he returns to SFRY, where he is appointed Deputy Minister of Foreign Affairs. Three years later he becomes Minister of Foreign Affairs and holds this post until the disintegration of former Yugoslavia in 1991. From 1993 to 1995 Mr. Lončar is appointed Special Representative of the UN Secretary-General to the Non-Aligned Movement. After leaving the UN, he performs advisor and consulting duties in various non-governmental organizations – Appeal of conscience Foundation, the World Council of Religious and Spiritual Leaders in New York, and the Center for Humanitarian Dialogue in Geneva.

President – Kristina Lahovski

Vice-president – Alan Kečkeš

Alan Kečkeš was born on 25 March 1985 in Zagreb, Croatia. He graduated international relations and national security at Faculty of Political Science, University of Zagreb, in 2010. From the beginning of his study he actively participated in work of several NGO’s. He worked in organization of lectures and public debates within „National NATO Outreach Programme“ provided by Youth Committee of the Atlantic Council of Croatia and support of the USA Embassy in Zagreb. He also takes part in organizingproject “GlobSec Express II”, conference in train from Zagreb to Istanbul, with the cooperation of Faculty of Political Science, Croatian Ministry of Foreign Affairs and NATO Public Diplomacy Division. After the graduation he started to work as assistant in education atthe “LUKA” Primary School in Sesvete,within “UN Inclusion Programme”. From 2011 he is working at the Agency for Mobility and EU Programmes as assistant for legal issues within EURAXESS Service Centre.
As participant of “UN Academy”program in 2011 he actively supports the work of UNA Croatia. To the position of Vice-President he has been elected in January 2014.

Vice-president – Doc.dr.sc. Petar Popović

Doc.dr.sc. Petar Popović was born on January 11, 1982 in Zagreb. He completed his BA degree in International Relations at Webster University Vienna in 2004 and MA in 2006. His PhD was completed at Ljubljana University in 2011.
Presently he works as a junior lecturer at Dubrovnik International University – Libertas (lecturing courses International Relations, and Geopolitics). As an outside associate, he lectures Theory of International Relations at the Faculty of Political Science in Zagreb. He also works as editor of book reviews in the political science journal „Politička misao“ of the Faculty of Political Science in Zagreb. Previously, he worked as a political analyst for the firm Studio Mel in Zagreb (2010-13), and as an assistant professor at University Donja Gorica in Podgorica (2009-12).
His first book Prijepori u teorijama međunarodnih odnosa (Controversies in the Theories of International Relations) was published in Zagreb: Politička kultura (2012).
In co-authorship with Prof. Dr. Gregory Weeks, the head of the International Relations department at Webster University Vienna, he published the book chapter “The EU and the Balkans in the Twenty-First Century: The Trauma of War and Hopes for Stability in the Region” in the book Economic and political development ethics: Europe and beyond, Bratislava: Iura Edition (2007). He also published a book chapter “The Sources of Classical Realist Theory” in the book Teorija međunarodnih odnosa: realizam (International Relations Theory: Realism), Zagreb: Politička Kultura, (2013).
He attended numerous conferences, seminars and guest lectures at home and abroad, and publishes articles for social science journals: Politička misao, Suvremene teme, Europski glasnik, Gentlemen’s Agreement, Ogledi, Šipan Yearbook, Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu.
Popović is a member of the Royal Institute of International Affairs, Chatham House (London); International Association of Genocide Scholars (USA); and one of the founders of Politea: association for promoting political science and new media (Zagreb)

Secretary General – Dominik Žganec

Dominik Žganec was born on 13 January 1985 in Čakovec. In 2004 he was enrolled in the study of political science at the University of Zagreb. After completing his studies at the Faculty of political science as holder of the EU scholarship he was studying European politics at Masaryk University in Brno in Czech Republic. In 2013 he successfully obtained Master degree in European politics.
Shortly after completing his studies in Croatia during 2012 he did an internship at the European Parliament and since Croatian accession to the European Union in 2013 he works in the European Parliament as a political policy adviser for one of the political groups.
During his studies he activelly participated in a number of civil society organizations. As a member of Atlantic Council of Croatia he was engaged in the national campaign of informing citizens on Croatian accession to NATO. He is currently associate of EU and NATO-related web portal NATO.hr. He participated in first UN Academy in 2009, after which he became a member of the Croatian United Nations Association. From January 2014 he holds the position of secretary general of the Association.

Treasurer – Tajana Nikolić

Tajana Nikolić was born on 30 August 1984 in Rijeka (Croatia). She graduated Mater degree in Statistics and Informatics at the University of Padova (Italy). During her studies she was an active member of international association Erasmus Student Network. She is working at the University of Zagreb at the International Relations Office as an Advisor for mobility programmes with third countries.
Since 2012 she is an active member of Croatian United Nations Association. To the position of treasurer she has been elected in January 2014.

Supervisory Board – Dragutin Repinc

Dragutin Repinc was born on November 19, 1959 in Zagreb. He graduated from the Military Academy in Belgrade and Karlovac in 1982 specializing in engineering. Since 1991 he has been appointed to numerous positions in the Croatian Armed Forces. Among others, he was instructor within the Military Proprietary Recource Incorporation – Democratic Transition Assistance program (MPRI-DTAP) in training management, organizational management and ledership from 1995 to 1996, Commander of the Officer School in 1997, Chief of Staff of Army Headquarters from 2003 to 2005, and Head of the Planning Directorate, J-5, General Staff from 2008 to 2011. He completed the Republic of Croatia’s Command and General Staff School in 1994 and the U.S. Command and General Staff Course at Fort Leavenworth, Kansas in 1997. In December 2005 he was appointed the Head of Mission/Chief Military Observer in the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) where he stayed till December 2007. He attended the UN Pilot Course for Senior Management in Abuja, Nigeria, and participated in numerous NATO/PfP courses, seminars, meetings and exercises. Currently Major General Dragutin Repinc holds the position of Commander od the Croatian Army. His military orders, decorations and medals include: Order of the Duke Branimir, Order of the Vice-Roy Josip Jelačić, Order of the Croatia Trefoil, Order of the Croatian Braid, Homeland War Commemorative Decoration, Homeland Gratitude Commemorative Decoration for 5 and 10 years of distinguished service, Medal for Participation in Operation Storm, and the UNMOGIP Medal.

Nadzorni odbor – Budimir Lončar

Budimir Lončar trenutno obnaša dužnost predsjednika Savjeta Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku i međunarodne odnose. Bogatu diplomatsku karijeru započeo je još u bivšoj Jugoslaviji gdje je u razdoblju od 1957. do 1964. bio na mjestu posebnog savjetnika Federalnog tajnika za vanjske poslove. Sudjelovao je na brojnim konferencijama Pokreta nesvrstanih zemalja, a u razdoblju od 1988. do 1991. nekima je i predsjedao. Obnašao je dužnost veleposlanika Jugoslavije u Indoneziji i Njemačkoj, te SAD-u. U zemlju se ponovno vraća 1984., kada je imenovan za zamjenika ministra vanjskih poslova, a 1987. i sam postaje ministar, te na tom mjestu ostaje sve do raspada Jugoslavije 1991. Godine 1993. imenovan je posebnim izaslanikom Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za Pokret nesvrstanih zemalja. Nakon odlaska iz UN-a obavljao je savjetničke dužnosti i konzultantske poslove u raznim nevladinim organizacijama – Fondaciji Apel savjesti, Svjetskom vijeću religijskih i duhovnih vođa u New Yorku i Centru za humanitarni dijalog u Ženevi.