O nama

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode (HDUN) je nevladina organizacija osnovana 1992. godine s ciljem promicanja aktivnosti i načela Ujedinjenih naroda.

NAŠA VIZIJA:

Društvo koje poštuje čovjeka, njegovo dostojanstvo i temeljna prava da živi slobodno i u mirnom suživotu s drugima.

NAŠA MISIJA:

Svojim radom aktivno podržati promicanje načela Ujedinjenih naroda u zajednici te biti vrijedan izvor informacija o ciljevima i aktivnostima koji su u skladu s vrijednostima Ujedinjenih naroda sadržanima u Povelji Ujedinjenih naroda. 

VRIJEDNOSTI KOJE PROMOVIRAMO:

  • poštivanje ljudskih prava
  • tolerancija
  • solidarnost
  • humanost
  • uvažavanje različitosti

POVIJEST UDRUGE:

Hrvatsko Društvo za Ujedinjene narode osnovano je 1992. godine, a njegov prvi predsjednik bio je prof. Branko Vukmir. Društvo je okupljalo uglavnom profesore zainteresirane za tematiku Ujedinjenih naroda. U skladu sa svojim akademskim pristupom, Društvo je izradilo i objavilo zbornik radova pod naslovom “Hrvatska i Ujedinjeni narodi” povodom 50. obljetnice postojanja Ujedinjenih Naroda. Tijekom godina su aktivnosti Društva polako jenjavale te se nakon određenog vremena i ugasilo.

Nakon sudjelovanja na brojnim Modelima Ujedinjenih naroda (MUN-ovima) i organiziranja prvog hrvatskog Modela Ujedinjenih naroda (ZAGIMUN-a), grupa studenata je 2008. godine došla na ideju da ponovo pokrene aktivnosti Društva. Razlozi su bili ti da je posalo razvidno da su mladi ljudi u Hrvatskoj, unatoč oskudnim izvorima informacija, iznimno zainteresirani za pitanja vezana uz Ujedinjene narode, njihova načela, ciljeve, i rad diljem svijeta. Dodatni razlog za ponovno uspostavljanje Društva bila je i činjenica da je 2007. godine Hrvatska po prvi puta izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti.

Osnivačka sjednica novoosnovanog Društva održana je 9. lipnja 2008. godine, i tom su prilikom izabrani članovi dva glavna tijela (Predsjedništva i Nadzornog odbora), te je usvojen Statut. Nakon nešto više od tri mjeseca, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode ponovno je postalo punopravnim članom Svjetske federacije Društava za Ujedinjene narode (WFUN-a).

Predsjednici Udruge (kronološki):

  1. Branko Vukmir
  2. Ivan Šimonović
  3. Joško Klisović
  4. Davorin Lapaš
  5. Petar Popović