O nama

Nakon sudjelovanja na brojnim Modelima Ujedinjenih naroda, i rada na organizaciji prvog hrvatskog Modela Ujedinjenih naroda (ZAGIMUN-a), postalo je razvidno da su, unatoč oskudnim izvorima informacija, mladi ljudi (posebno studenti) u Hrvatskoj iznimno zainteresirani za pitanja vezana uz Ujedinjene narode – njihova načela, ciljeve, i rad diljem svijeta. 2008. godine, grupa studenata došla je na ideju «revitalizacije» Društva za Ujedinjene narode. Osim toga, dodatni razlog za ponovno uspostavljanje Društva bila je činjenica da je 2007. godine Hrvatska po prvi puta izabrana za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti.

Hrvatsko Društvo za Ujedinjene narode prvi je puta osnovano 1992. godine, a njegov prvi predsjednik bio je prof. Branko Vukmir. Društvo je okupljalo uglavnom profesore zainteresirane za tematiku Ujedinjenih naroda. U skladu sa svojim akademskim pristupom, Društvo je iniciralo publikaciju zbornika radova pod nazivom «Hrvatska i Ujedinjeni narodi», povodom 50. obljetnice postojanja Ujedinjenih Naroda. Iz više razloga, aktivnosti Društva polako su jenjavale, te se nakon nekoliko godina postojanja ono konačno ugasilo.

Osnivačka sjednica novoosnovanog Društva održana je 9. lipnja 2008. godine, i tom su prilikom izabrani članovi dva glavna tijela (Predsjedništva i Nadzornog odbora), te je usvojen Statut. Nakon nešto više od tri mjeseca, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode ponovno je postalo punopravnim članom Svjetske federacije Društava za Ujedinjene narode.

Projekt Hrvatskog Društva za Ujedinjene narode od samih je početaka u zemlji uživao snažnu potporu brojnih profesionalaca, koji su svoje karijere vezali za Ujedinjene narode i općenito multilateralne odnose. Vrijedni savjeti i snažna potpora stigli su i od strane raznih europskih Društava, te članova međunarodne inicijative Making Commitments Matter.

Društvo je uspostavljeno s ciljem da postane značajan izvor informacija o sustavu Ujedinjenih naroda, a ujedno i mjesto okupljanja mladih ljudi i profesionalaca na kojem bi se raspravljalo i razmjenjivalo mišljenja o pitanjima vezanim za Ujedinjene narode. Društvo snažno promiče načela Ujedinjenih naroda, kako su ona sadržana u njihovoj Povelji.

Na nacionalnoj razini uspostavit će se suradnja s državnim institucijama, nevladinim organizacijama, te UN-ovim agencijama koje djeluju u Hrvatskoj. U međunarodnim okvirima poticat će se razvoj projekata s drugim Društvima za Ujedinjene narode, kao i sa Svjetskom federacijom Društava za Ujedinjene narode.

Rad Društva bazirat će se na projektima kojima će ciljane skupine biti mladi i/ili profesionalci, a u skladu s time pripremit će se niz okruglih stolova, predavanja i interaktivnih projekata. Istovremeno, Društvo će biti referentni/informativni centar za brojne međunarodne projekte i projekte za mlade vezane uz UN. Web-stranica Društva nastojat će biti relevantnim, ažuriranim izvorom podataka i analiza, te odgovoriti na potrebe šire javnosti, u pitanjima iz njezine domene.