Klub za Globalne ciljeve održivog razvoja (SDG’s)

Klub za Globalne ciljeve održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals, SDG's) djeluje u sklopu Hrvatskog društva za Ujedinjene narode. S obzirom na to da u Republici Hrvatskoj ne postoji jasno strukturirani mehanizam za provedbu globalnih ciljeva UN-a, jasna je potreba aktiviranja civilnog i privatnog sektora na tom području. Osim nedostatnog institucionalnog okvira za provedbu Globalnih ciljeva održivog razvoja, prisutan je i ograničen pristup informacijama o procesu provedbe i planovima na političkoj, i operativno-organizacijskoj razini. Stoga se osnivanjem Kluba žele umrežiti akteri civilnog i poslovnog sektora u svrhu informiranja javnosti i doprinosa kreiranju javnih politika.

CILJ I AKTIVNOSTI

Cilj Kluba za Globalne ciljeve održivog razvoja je, sukladno članku 6. stavku 1. Statuta Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, promicanje ciljeva, vrijednosti i zadataka Organizacije Ujedinjenih naroda sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda i u drugim dokumentima koje su donijeli ili mogli donijeti Ujedinjeni narodi, te promoviranje i doprinos Globalnim ciljevima održivog razvoja u Republici Hrvatskoj, čije se ostvarenje planira kroz nekoliko  aktivnosti:

  • Aktivnost 1. – suradnja s poslodavcima

Suradnja s poslodavcima glavni je fokus Kluba. Kako je Društvo ranije provodilo edukacije o Globalnim ciljevima održivog razvoja u školama, potvrdila se potreba da se educiranje usmjeri prema poslodavcima koji imaju i najveću mogućnost doprinosa ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja. U kasnijim fazama rada Kluba, nakon izgradnje potrebne mreže i kapaciteta, želja je organizirati edukacije za poslodavce.

  • Aktivnost 2. – suradnja s udrugama, organizacijama, institucijama i inicijativama.

Suradnja s udrugama, organizacijama i ostalim inicijativama u svrhu informiranja, edukacija i sl. Želja je pronaći osobe koje se unutar navedenih udruženja bave Globalnim ciljevima održivog razvoja te s njima ostvariti daljnju suradnju.

  • Aktivnost 3.– suradnja s tijelima vlasti

Suradnja s tijelima vlasti koje mogu utjecati na kreiranje javnih politika, odnosno na unapređivanje i jačanje mehanizama provedbe Globalnih ciljeva održivog razvoja.

  • Aktivnost 4. Promidžba i vidljivost

U svrhu ostvarivanja vidljivosti Kluba i promoviranja ciljeva, službena web stranica Udruge redovito će se ažurirati vijestima, a istovremeno će biti otvorena i posebna stranica na  društvenim mrežama. Klub će redovito obavještavati Predsjedništvo o planiranim i provedenim aktivnostima, a članovi Udruge primat će obavijesti putem elektroničke pošte.

 

Dokumenti Kluba za Globalne ciljeve održivog razvoja:

  1. Odluka o osnivanju Kluba za Globalne ciljeve održivog razvoja
  2. Globalni ciljevi održivog razvoja u EU i Hrvatskoj - stanje i perspektive
  3.  Aktivnosti Kluba