Membership

  Stavke označene sa * su obavezne.

  *Odaberite:
  Fizička osobaFizička osoba s povlasticama (student, umirovljenik, učenik, nezaposlen)Pravna osoba

  *Vaše ime i prezime/ime organizacije

  *Vaš OIB

  *Datum rođenja (GGGG-MM-DD)

  *Vaša e-pošta

  *Vaša adresa

  *Vaš broj telefona

  Godišnja članarina iznosi:
  a) za fizičke osobe - 14€ kn
  b) za fizičke osobe s povlasticama (studenti, učenici, nezaposleni, umirovljenici) - 7€
  c) za pravne osobe - 70€ kn
  Račun HDUN-a : Zagrebačka banka, IBAN broj: HR1323600001102908954

  *Članom Hrvatskog društva za Ujedinjene narode postaje se trenutkom ispunjenja Obrasca za pristupanje i uplate članarine. Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode zadržava pravo da u roku od 30 dana od stjecanja uvjeta za članstvo, odbije zahtjev za istim ukoliko se primitak u članstvo protivi ciljevima i interesima Društva, te se Društvo u tom slučaju obvezuje na vraćanje uplaćenog iznosa članarine.