Posebni sastanak C’MUN-a / Casa Asia Dijalog istok – zapad

Barcelona, 27. – 29. listopada 2008.

Predstavnice HDUN-a sudjelovale su u posebnom sastanku C’MUN-a, organiziranom u sklopu 5. Dijaloga istok – zapad Casa Asie “Novi akteri, nove dinamike”.

Nakon radionice projekt menadžmenta, organizirane od strane WFUNA-Youth, predstavnice HDUN-a (Lea Kašpar, Irena Pereša i Mihaela Richter) priključile su se Posebnom sastanku C’MUN-a (Catalonia Model United Nations), koji se održao u sklopu 5. Dijaloga istok – zapad Casa Asie naslovljenog Novi akteri, nove dinamike.

Ove godine, temama Dijaloga bavilo se u sklopu Europske godine međukulturnog dijaloga i Nacionalnog plana za UN-ov Savez civilizacija. Glavni cilj sastanka bio je sudjelovanje u inter-sektorskoj analizi pojave novih aktera, mahom Kine i Indije, na međunarodnom planu, te njihova uloga u oblikovanju novih dinamika i mehanizama.

Već tradicionalno, posebno je zasjedanje Dijaloga bilo posvećeno mišljenjima mladih. Španjolsko društvo za Ujedinjene narode i C’MUN doprinijeli su Dijalogu Posebnim sastankom, s naglaskom na ljudska prava i zaštitu okoliša, a s obzirom na zemlje u fokusu Dijaloga – koji se održao u sjedištu Casa Asie 27. i 28. listopada. Zaključci ovih rasprava svoju su materijalizaciju našli u nizu prijedloga na navedene teme, te su prezentirani posljednjeg dana Dijaloga u sklopu okruglog stola Glas mladih u Dijalogu istok – zapad.

Osim vrućih rasprava među prisutnima, sudionici Posebnog sastanka imali su priliku prisutstvovati iscrpnoj selekciji predavanja renomiranih stručnjaka, koja su pokrivala teme od rodne jednakosti i regionalizacije, do kulturne različitosti i azijskog prisutstva na Mediteranu.

Posted in Novosti.