Osvrt na demokraciju

WFUNA Newsletter: veljača 2009.

Povodom prvog Međunarodnog dana demokracije, 15. rujna 2008, glavni tajnik Ban Ki-moon u svojem je govoru pred Općom skupštinom rekao kako je potpora demokracije osnovni zadatak UN-a jer „nas je iskustvo naučilo, opet i iznova, da je demokracija neophodna za postizanje naših temeljnih ciljeva – slobode, ljudskih prava i razvoja“.

Povelja UN-a je razrađeni izraz zajedničke volje i misije „Mi, Narodi“. Temeljno je načelo demokracije na djelu u svakom naporu učinjenom za ljudski razvoj – bilo da se radi o ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova, univerzalnom obrazovanju ili o medijaciji za mir, iskorjenjivanju siromaštva i bolesti, promociji e-upravljanja ili čak zaštiti okoliša. Svi ti procesi vode, neposredno ili posredno, ka jednakijem i odgovornijem odlučivanju o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima.

UN-ovi pokušaji demokratizacije u ovom su trenutku potrebniji nego ikad. Prema podacima State of the Future izvješća iz 2008. godine, 36 % svjetskog stanovništva u 43 države živi pod autoritarnim režimom; do polovice 2008. u svijetu je bilo 14 ratova, samo jedan manje nego u 2007.; 46 je zemalja bilo visokorizično u pogledu izbijanja oružanog sukoba, dok se 37 država borilo s nestašicom hrane – da spomenemo samo nekoliko „nedemokratičnih“ pitanja našeg doba. Ljudi koji imaju dovoljno sreće da ih nijedna od ovih nesreća nije pogodila, vjerojatno će ipak biti pogođeni globalnom financijskom krizom. To također ograničava demokraciju, te ju je ograničavalo i puno prije nego je ta činjenica izašla na vidjelo. Čini se da su odgovorno građansko ponašanje i odgovorno vladanje u mnogim područjima ljudskog postojanja stvar prošlosti.

Iako je posvećen zaštiti i promicanju demokracije diljem svijeta, UN priznaje i potrebu za demokratskim reformama unutar vlastitog sustava. Ovo je potonje izravno vezano uz prethodno. Dok se u 21. stoljeću javljaju novi i izmijenjeni izazovi, UN mora reformirati sebe kako bi se prilagodio novom političkom i svjetskom poretku. Potrebno je preispitati i restrukturirati pojedine sustave i postupke kako bi se organizacija osnažila i kako bi bila održana njena važnost u razdoblju promjene.

U svom prvom obraćanju forumu 192 države članice u rujnu 2008., Father Miguel D’Escoto Brockmann, predsjedavajući 63. Opće skupštine naglasio je važnost i nužnost demokratizacije unutar UN-a kako riječ demokracija ne bi postala prazna, gubeći svoj smisao i sadržaj.

Predsjedavajući je na sebe preuzeo obvezu aktivnog promicanja demokratskih promjena unutar UN-a. Posebno je ukazao na tri područja u kojima bi tijekom godine trebalo doći do reforme, a koja smatra glavnim uzročnicima ograničene institucionalne sposobnosti Opće skupštine. U skladu s tim, pokrenuo je dijalog na visokoj razini koji bi trebao biti održan tri puta tijekom godine, a čiji je cilj:

1) Pobrinuti se da Bretton – Woods, osobito Svjetska banka i MMF, predstavljaju širi krug interesa;

2) Osnažiti Opću skupštinu i opunomoćiti je da svoje rezolucije učini obvezujućima kako ih nijedna država članica ne bi ignorirala;

3) Preispitati veličinu i format Vijeća sigurnosti s ciljem poboljšanja učinkovitosti u održavanju mira i boljeg odražavanja trenutnih geopolitičkih stvarnosti.

U skladu sa svojim naporima da demokratizira Ujedinjene narode, Predsjednik D´Escoto nedavno je pozvao, putem NGLS-a (UN-ovog odjela za vezu s nevladinim organizacijama, opaska prevoditeljice), organizacije civilnog društva da svojim stavovima i prijedlozima doprinesu raspravi komisije uspostavljene s ciljem reformiranja međunarodnog monetarnog i financijskog sustava, kako bi on bolje služio interesima međunarodne zajednice. Ovo je rijedak slučaj u praksi Opće skupštine, napredna inicijativa za njezin preobražaj u forum za raspravu sa svrhom postizanja najboljeg mogućeg rješenja.

Koristi reforme UN-a tek se trebaju pokazati. Nastojanje preuređivanja i optimiziranja podjele moći unutar sustava trebalo bi povećati učinkovitost organizacije i njenu sposobnost reagiranja u slučajevima kakav je, primjerice, Gaza, kada su neravnoteže u snazi donošenja odluka omele učinkovitu mirovnu medijaciju.

Za više informacija o temi posjetite :

http://reformtheun.org/index.php
www.centerforunreform.org/front_page
www.millennium-project.org/millennium/SOF2008-English.pdf

(preuzeto iz UN Connections – the World Federation of United Nations Associations newsletter, Issue No. 91; prevela Ana Paska)

Pogledajte novu stranicu World Federation of United Nations Associations (WFUNA) o ljudskim pravima na www.humanrightsnexus.org!

Dostupna na svih 6 službenih jezika UN-a, namjera je ove web stranice olakšati pristup edukativnim materijalima o ljudskim pravima, potaknuti interakciju i razmjenu informacija između raznih društava za Ujedinjene narode (eng. United Nations Associations – UNA), te podržati jači angažman UNA oko rada UN-ovog Vijeća za ljudska prava i tijela koja se bave ljudskim pravima. Ovu web stranicu sponzoriraju „Ruski prijatelji“ WFUNA-e (zaklada osnovana s ciljem potpore ciljevima WFUNA-e) i UNA-Rusija.

Posted in Novosti.