Otvoren natječaj za polaznike UN Akademije 2019.

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode objavljuje natječaj za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, koji se provodi u suradnji s Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Cilj je programa upoznati polaznike sa sustavom i radom Ujedinjenih naroda, jednog od najvažnijih aktera u međunarodnim odnosima. Po završetku programa, sudionici će vladati temeljnim znanjima o sustavu i donošenju odluka u UN-u, značenju UN-a u rješavanju nekih od najvažnijih globalnih pitanja današnjice te odnosu između UN-a, drugih međunarodnih organizacija i vlada država članica u postizanju dogovorenih ciljeva i mjera.

UN Akademija je osmišljena kao ciklus od desetak dvosatnih predavanja podijeljenih u dva modula:

1. Sustav i organizacija Ujedinjenih naroda

2. Ujedinjeni narodi i suvremeni sigurnosni izazovi

Predavači UN Akademije su vodeći hrvatski stručnjaci i praktičari međunarodnih odnosa s bogatim iskustvom rada s UN-om i pitanjima kojima se UN bavi. Predavanja će se održavati jednom tjedno, srijedom od 17:45 do 20:00 sati (napomena: moguće su promjene termina ovisno o raspoloživosti predavača) u prostorijama Diplomatske akademije, Petretićev trg 2, Zagreb. Predavanja započinju u srijedu, 6. ožujka i trajat će do kraja svibnja 2019. godine.

Pravo prijave na natječaj za pohađanje UN Akademije imaju svi državljani Republike Hrvatske i osobe s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj u dobi do 35 godina. Selekciju kandidata izvršit će Selekcijski odbor temeljem sljedećih kriterija:

– Izražen interes za međunarodne odnose i/ili UN

– Akademski uspjeh ili uspješan profesionalni razvoj relevantan za temu UN Akademije

– Visok stupanj osobne motivacije za daljnje prenošenje i/ili primjenu stečenih znanja u svojem akademskom, volonterskom ili profesionalnom okruženju

Na temelju pristiglih prijava, Selekcijski će odbor 50 kandidata s prijavama koje u najvećoj mjeri udovoljavaju kriterijima pozvati na selekcijski razgovor. Putem selekcijskog razgovora na temelju utvrđivanja istinitosti informacija sadržanih u prijavi, razini kompetencija za kritičko promišljanje o temama predavanja za koje kandidati imaju posebno izražen interes i procjene razine motivacije za aktivno sudjelovanje u programu bit će izabrano 30 polaznika desete generacije UN Akademije.

Po završetku programa, polaznicima će biti uručena uvjerenja o sudjelovanju, uz uvjet da je polaznik sudjelovao u minimalno 70% predavanja, predao kraći pismeni osvrt i položio završni ispit. Sudjelovanje na UN Akademiji je besplatno.

Prijave za UN Akademiju moraju sadržavati:

– životopis

– pismo motivacije (do 300 riječi) na hrvatskom jeziku

Prijave molimo poslati e-mailom na tajnistvo@una-croatia.org do kraja dana u nedjelju, 27. siječnja 2019. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

Konačni rezultati selekcije bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog društva za Ujedinjene narode www.una-croatia.org.

NACRT PROGRAMA:

1. PREDAVANJE – srijeda, 6. ožujka 2019. godine

Uvod u sustav Ujedinjenih Naroda

– mr. sc. Joško Klisović, potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku u Hrvatskom saboru

2. PREDAVANJE – srijeda, 13. ožujka 2019. godine

Radionica: Ujedinjeni narodi i multilateralna diplomacija

– Tihomir Lulić, voditelj Službe za Ujedinjene narode MVEP RH

3. PREDAVANJE – srijeda, 27. ožujka 2019. godine

UN instrumenti i mehanizmi za zaštitu ljudskih prava

– dr. sc. Dubravka Šimonović, posebna UN-ova izvjestiteljica za nasilje nad ženama

4. PREDAVANJE – srijeda, 3. travnja 2019. godine

Mirovne misije Ujedinjenih naroda

– umirovljeni general-pukovnik Dragutin Repinc, član Nadzornog odbora Hrvatskog društva za Ujedinjene narode

5. PREDAVANJE – srijeda, 10. travnja 2019. godine

Radionica: Globalni ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda

– dr. sc. Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR)

– Lidija Pavić-Rogošić, dipl.ing.arh., direktorica Održivi razvoj zajednice (ODRAZ)

6. PREDAVANJE – srijeda, 17. travnja 2019. godine

Sigurnosno okruženje RH i suvremeni izazovi za Ujedinjene narode

– prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta Vern

– doc. dr. sc. Robert Mikac, docent na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

– prof. dr. sc. Marinko Ogorec, Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld

7. PREDAVANJE – srijeda, 24. travnja 2019. godine

Klimatske promjene i globalna sigurnost

– dr. sc. Ana-Maria Boromisa, predstojnica odjela za međunarodne gospodarske i političke odnose Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)

– akademik Mirko Orlić, redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

8. PREDAVANJE – srijeda, 15. svibnja 2019. godine

Responsibility 2 Protect (R2P)

– prof. dr. sc. Ivan Šimonović, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (TBC)

9. PREDAVANJE – srijeda, 22. svibnja 2019. godine

Terorizam

– Tihomir Lulić, voditelj Službe za Ujedinjene narode MVEP RH

10. PREDAVANJE – srijeda, 29. svibnja 2019. godine

Kibernetička sigurnost

– doc. dr. sc. Stjepan Groš, docent na Fakultetu elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

– Bernard Gršić, dipl. ing. elektrotehnike, državni tajnik, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

– dr. sc. Nikola Protrka, viši predavač na Visokoj policijskoj školi i Visokom učilištu Algebra

Posted in Uncategorized.