Zašto je bitan “Program održivog razvoja do 2030”?

Kratki sažetak Programa održivog razvoja (Agende 2030), koji se može pronaći na: https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/the-2030-agenda-in-action–what-does-it-mean-.html, navodi glavne razloge zašto je pokrenuta ova inicijativa. U sažetku stoji sljedeće:

  • Agenda 2030 i 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja (SDG’s) usvojene su u 2015. od strane svih zemalja Ujedinjenih naroda. Ovaj dokument označava univerzalni poziv na akciju za smanjenje siromaštva, zaštitu planeta i osiguravanje mira i prosperiteta. Agenda predstavlja ambiciozan plan, ali istovremeno i najveću šansu za poboljšanje života sadašnjih i budućih generacija.
  • Dosadašnji razvojni programi uglavnom su bili usmjereni na napredak u zemljama u razvoju. No, Agenda 2030 je univerzalna i zahtijeva od svih zemalja poduzimanje određenih mjera i aktivnosti kojima bi se utjecalo na smanjenje nezaposlenosti, jačanje ravnopravnosti spolova i promicanje mirnih društava.
  • Prijašnji napori često su se usredotočivali na jedno pitanje odjednom, na primjer, prvo na siromaštvo, zatim na čistu energiju, a zatim na povezivanje institucija. Globalni ciljevi održivog razvoja prepoznaju da razvoj mora uravnotežiti ekonomsku, socijalnu i ekološku održivost – i da će intervencije u jednom području utjecati na ishode u drugima.
  • Globalni ciljevi održivog razvoja osmišljeni kako bi svijet doveli do nekoliko nula koje mijenjaju život, uključujući 0% siromaštva, 0% gladi, 0% dječje smrti, 0% AIDS-a, tuberkuloze i malarije, 0% diskriminacije i trgovine ljudima.
  • Postizanje ciljeva održivog razvoja zahtijeva djelovanje utemeljeno na informacijama kako bi se povećala otpornost na ekološke katastrofe, pandemiju, sukobe i rat. Ključnim aktivnostima- prevencijom, omogućavanjem i pripremanjem- globalna će zajednica uštedjeti novac, očuvati resurse i ono najvažnije – spasiti živote.
  • Agenda 2030 je jasna: moramo učiniti više. I ne smijemo nikoga izostaviti.
Posted in Novosti.