Objavljeno Izvješće o Ciljevima održivog razvoja za 2020. godinu

Izvješće o Ciljevima održivog razvoja 2020. objedinjuje najnovije podatke koji pokazuju da je prije pandemije COVID-19 napredak i dalje bio neravnomjeran i da se ciljevi nisu uspjeli postići prema planiranome. Vidljivi su neki pomaci: udio djece i mladih izvan odgojno-obrazovnog sustava je u padu; učestalost zaraznih bolesti je u padu; poboljšan je pristup pitkoj vodi kojom se sigurno upravlja, a zastupljenost žena u vodećim ulogama se povećava. No s druge strane, broj ljudi koji su pothranjeni je u porastu, prirodni okoliš nastavlja se pogoršavati alarmantnom brzinom, a dramatične razine nejednakosti zadržale su se u svim regijama. Promjene se još uvijek ne dogđaju potrebnom brzinom ili razmjerom, a zbog COVID-19 pandemije, neviđena zdravstvena, ekonomska i socijalna kriza prijeti životima i sredstvima za život, što postizanje ciljeva čini još izazovnijim.

Cjelovito Izvješće na engleskom jeziku možete pronaći na: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020.pdf

Posted in Novosti.