NATJEČAJ ZA POLAZNIKE XII. UN AKADEMIJE 2023.

UN i 75. godišnjica Opće deklaracije o ljudskim pravima

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode objavljuje natječaj za polaznike obrazovnog programa UN Akademija, koji se provodi u suradnji s Diplomatskom akademijom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

UN Akademija osmišljena je kao ciklus od deset predavanja podijeljenih u dva modula:

• Sustav i organizacija Ujedinjenih naroda,

• Opća deklaracija o ljudskim pravima (75. godišnjica).

Cilj programa je upoznati polaznike sa sustavom i radom Ujedinjenih naroda, jednog od najvažnijih aktera u međunarodnim odnosima. Po završetku programa, sudionici će vladati temeljnim znanjima o sustavu i donošenju odluka u UN-u, značenju UN-a u rješavanju nekih od najvažnijih globalnih pitanja današnjice te odnosu između UN-a, drugih međunarodnih organizacija i vlada država članica u postizanju dogovorenih ciljeva i mjera.

Polaznici UN Akademije su studenti završnih godina studija i mladi profesionalci u dobi do 35 godina različitih akademskih i profesionalnih usmjerenja dok su predavači UN Akademije vodeći hrvatski stručnjaci i praktičari međunarodnih odnosa s bogatim iskustvom rada s UN-om i pitanjima kojima se UN bavi te stručnjaci na području ljudskih prava.

Sudjelovanje na UN Akademiji je besplatno.

Način prijave i kriteriji odabira

Pravo prijave na natječaj za pohađanje UN Akademije imaju svi državljani Republike Hrvatske i osobe s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj u dobi do 35 godina.

Prijave za UN Akademiju sadržavaju pismo motivacije (do 300 riječi) i životopis na hrvatskom jeziku na poveznici: bit.ly/UNA2023.

Prijave su otvorene do nedjelje 5. ožujka 2023. godine, a prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Odabir kandidata vrši Upravni odbor HDUN-a temeljem:

• Izraženog interesa za međunarodne odnose i/ili teme UN-a

• Akademskog uspjeha ili uspješnog profesionalnog razvoja

• Visokog stupnja osobne motivacije za daljnje prenošenje i/ili primjenu stečenih znanja.

Bodovanje prijava prema navedenim kriterijima vrši se prema utvrđenom postotku: životopis 50%; motivacijsko pismo 40% i certifikati/odlikovanja 10%.

Na temelju pristiglih prijava, Upravni odbor pozvat će na selekcijski razgovor (intervju) 50 kandidata čije prijave u najvećoj mjeri udovoljavaju kriterijima. Na selekcijskom razgovoru utvrđivat će se istinitost informacija sadržanih u prijavi, razina kompetencija za kritičko promišljanje o temama programa za koje kandidati imaju posebno izražen interes te razina motivacije za aktivno sudjelovanje u programu.

Nakon selekcijskog razgovora, u programu bit će izabrano do 30 polaznika dvanaeste generacije UN Akademije.

Obveze i odgovornosti polaznika

Predavanja će se održavati jednom tjedno, petkom od 17:30 do 19:30 sati.*

Predavanja počinju u petak, 17. ožujka i traju do kraja svibnja 2023. godine.

Odabrani polaznici imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

• biti nazočni na minimalno 70% predavanja,

• izvršavati sve obveze značajne za uspješan završetak Programa, koje uključuju aktivno sudjelovanje u raspravama te izradu i predaju kraćeg pismenog osvrta nakon odslušanih predavanja.

Polaznici koji ne zadovolje navedeno neće imati mogućnost pristupiti polaganju završnog ispita niti će im biti uručena uvjerenja o sudjelovanju.

Konačni rezultati selekcije (imena 12. generacije polaznika UN Akademije) bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog društva za Ujedinjene narode: www.una-croatia.org i društvenim mrežama.

Natječaj je otvoren od 20. veljače do 5. ožujka 2023. godine.

*Napomena: moguće su promjene termina ovisno o raspoloživosti predavača.

Rasopored predavanja nalazi se u prilogu:

Mjesto održavanja programa:

MVEP, Diplomatska akademija, Trg Petra Petretića 2, Zagreb

Vrijeme održavanja programa:

petkom, 17:30-19:30 h

Posted in Uncategorized.