Otvorene prijave za pozicije predsjedavajućih na Zagreb International Model United Nations 2017

Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode objavljuje početak drugog kruga prijava za pozicije predsjedavajućih (Chairperson / Presiding Officer) na Zagreb International Model United Nations konferenciji o zajedničkoj odgovornosti na temu “Sprječavanje kriza i postizanje održivog mira”.

Tražimo predsjedavajuće za simulaciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UNSC), Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda (UNHRC), Organizaciju Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) i Europskog vijeća (EC).

Prijave (na engleskom jeziku) moraju sadržavati životopis, pismo motivacije (do 200 riječi), prijedlog teme za svako vijeće za koje se šalje prijava (maksimalno 2) i esej na predloženu temu (do 750 riječi).

Obrazac za prijavu – ZAGiMUN

Smjernice:

A. UNSC: Responsibility to Protect (R2P), prijetnje miru i sigurnosti (korištenje nuklearnog oružja, diskriminacija manjinskih grupa, prevencija sadašnjih i budućih oružanih sukoba)
B. UNHCR: kršenje prava žena, rastući problem gladi i nedostatka pitke vode, klimatske promjene, itd.
C. UNESCO: sloboda govora u 21. stoljeću, važnost obrazovnih institucija u životu civila za vrijeme oružanih sukoba, zaštita kulturne baštine nakon završetka oružanog sukoba, itd.
D. EC: zajednička politika azila, zajednička sigurnosna i obrambena politika, uloga EU u međunarodnim odnosima i diplomaciji, načelo good governance, itd.

Životopise molimo poslati na zagimun@una-croatia.org do 28. svibnja 2017. godine. Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

Nakon što se selekcijskim postupkom utvrdi uži krug kandidata, odabrani kandidati bit će obaviješteni o terminu Skype razgovora u sklopu završnog kruga natječaja.

Posted in Uncategorized.