Kolumna: dr. Robert Klinke, veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Zagrebu: Ujedinjeni narodi – središnji međunarodni forum za multilateralni dijalog

Ujedinjeni narodi – središnji međunarodni forum za multilateralni dijalog

Koncem 2020. završava i dvogodišnje nestalno članstvo Njemačke u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, odlučujućem gremiju međunarodnog mira i sigurnosti. Ujedinjeni narodi proizašli su prije 75 godina iz ruševina Drugog svjetskog rata. Ako se uopće može izvući pouka iz 20. stoljeća te prije svega iz dva svjetska rata, tada je to pouka o razornim posljedicama politike za cjelokupno čovječanstvo koja se vodila bez međunarodnog sporazumijevanja i multilateralnog dijaloga. Nakon strahota Drugog svjetskog rata, rata koji je započet s njemačkog tla, bila je potrebna nova, svjetska platforma međunarodnog sporazumijevanja te takav oblik međunarodne zajednice koji će ubuduće osigurati i jamčiti mir svugdje u svijetu. Tako su nastali Ujedinjeni narodi.

Kao čuvar i izvor međunarodnog prava, kao globalno priznat posrednik te forum mirnog dijaloga država, Ujedinjeni narodi otada su nezamjenjivi.

Tko danas sumnja u temeljni smisao i svrhu Ujedinjenih naroda ili smatra da bi svijetu bilo bolje bez njih, previđa sve što su Ujedinjeni narodi dosad postigli. Pritom mislim primjerice na središnju ulogu Ujedinjenih naroda u suzbijanju siromaštva diljem svijeta; broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu prepolovio se u posljednjih dvadeset godina. To je samo jedan od primjera, drugih je mnogo.

Jedan takav primjer svakako je i trenutno suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 koja nam je na tako dojmljiv način pokazala koliko smo svi mi ranjivi u svijetu koji je sve gušće umrežen, isprepleten i globaliziran. Pandemija nam pokazuje koliko su egzistencijalno bitna zajednička, globalna rješenja – i koliko su u suočavanju s globalnim problemima potrebni sporazumijevanje i suradnja na svim razinama i preko nacionalnih granica. Pritom je ujedno postalo jasno da nam je potreban novi način razmišljanja o sigurnosti jer se sve češće ne radi o velikim vojskama i ratovima u klasičnom smislu koji guraju u propast cijele zemlje, već se sve više radi o nevidljivim protivnicima koji ne poznaju nacionalne i kontinentalne granice: koronavirusima, računalnim zaporkama ili pak sve izraženijim klimatskim promjenama koje stavljaju čovječanstvo pred goleme izazove.

No, isto tako je točno da su Ujedinjeni narodi, poput svake multilateralne organizacije, samo onoliko jaki koliko je jaka politička volja njihovih članica. A njihova se učinkovitost na koncu mjeri po tome jesu li se i kako su se države članice međusobno sporazumjele i usuglasile. Posebno kada je riječ o usponima i padovima mnogih sigurnosnih kriza diljem svijeta, primjerice u Siriji ili Libiji. Te nam krize zorno pokazuju koliko je unatoč mnogim zastojima važno da poduzmemo sve što je u našoj moći i pokušamo sve što je moguće kako bi se pronašla zajednička primjenjiva rješenja u interesu sigurnosti i mira u svijetu.

Njemačka u Ujedinjenim narodima, njemačko nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 2019.-2020. – hrabrost, ustrajnost, duh zajedništva

Uz takvo temeljno shvaćanje, njemačko nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda 2019./2020. u svom je pristupu bilo usmjereno prema multilateralnoj sposobnosti djelovanja. Bilo nam je bitno da u međunarodnoj zajednici uvijek iznova damo konkretne impulse kojima naglašavamo naše poštivanje i obranu međunarodnog poretka koji počiva na pravilima i kojima se zalažemo za opsežan pojam sigurnosti. Kako bismo se diljem svijeta na miroljubiv način mogli suočiti s golemim izazovima čovječanstva, bitno je da se pristup sukobima ne usmjeri isključivo na političke procese rješavanja sukoba ili razoružanje te kontrolu naoružanja, koji dakako imaju svoju posebnu važnost, već prije svega na prevenciju. Također je bitno da se detektira povezanost sigurnosti s područjima poput klime, zdravlja, ljudskih prava i prava žena, humanitarnih aspekata te da i to bude u fokusu pažnje. Temelj međusobnog ophođenja na međunarodnoj razini pritom je bilo i ostalo međunarodno pravo. Njegovo kršenje se ne smije tolerirati, već se mora javno osuditi. Pouzdanost multilateralnog poretka velikog broja suverenih država i aktera bila bi nezamisliva bez toga.

U protekle dvije godine Njemačka je uspjela dodatno izgraditi svoju ulogu angažiranog partnera u rješavanju aktualnih kriza. Tako smo zahvaljujući našem djelovanju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda tijekom 2020. uspjeli dva puta produžiti tzv. prekograničnu rezoluciju (Crossborder-resolution) o Siriji kako bi se omogućila daljnja isporuka humanitarne pomoći barem preko jednog graničnog prijelaza. Nadalje, u vezi sa Sudanom smo u Vijeću sigurnosti zajedno s Velikom Britanijom doprinijeli tome da se uspostavi nova UN-ova misija radi potpore političkog i mirovnog procesa u toj napaćenoj zemlji, i to po prvi put s mandatom za cijeli Sudan. Kad je riječ o Libiji, na temelju Konferencije o Libiji u Berlinu (siječanj 2020.) smo i u Vijeću sigurnosti ustrajno djelovali prema rješenju sukoba; njemačka je podrška bila od središnje važnosti u naporima Ujedinjenih naroda da se postigne primirje i povratak neophodnom političkom procesu.

Preduvjeti za naše sudjelovanje u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda nisu bili jednostavni. U mnogim su slučajevima blokade bile posljedica sukoba i nesuglasica. Njemačka je to uvijek iznova pokušala spriječiti. Isto tako, Njemačkoj je bilo važno da u okviru Ujedinjenih naroda potakne intenzivnije usuglašavanje među državama članicama Europske unije. Na tome želimo i dalje raditi, bilo preko Bruxellesa ili u sklopu Saveza za multilateralizam.

Njemačka je, kao zemlja otvorena prema svijetu te gospodarski i politički snažno umrežena, zainteresirana za kooperativni i pravedan svjetski poredak. Za to smo se u protekle dvije godine zalagali – u Vijeću sigurnosti, u Glavnoj skupštini, u Vijeću za ljudska prava ili u međunarodnim pregovorima o zaštiti klime ili o razoružanju. Valja spomenuti i naše diplomatske, vojne i razvojno-političke doprinose mirovnim misijama i posredničkim naporima Ujedinjenih naroda. A s Bonnom kao sve većoj lokaciji Ujedinjenih naroda, i sami smo ugostili kod nas u Njemačkoj dio Ujedinjenih naroda.

Angažman Njemačke posljednjih je godina kontinuirano rastao – bilo kao članice Vijeća sigurnosti 2019./20., bilo kao velikog uplatitelja te drugog najvećeg davatelje humanitarne pomoći ili kao podupiratelja UN-ovih plavih kaciga u mirovnim misijama. Čvrsto smo uvjereni da su zajednička rješenja bolja od nacionalnog soliranja. Trajan mir ne osigurava se pravom snažnijega, već snagom međunarodnog prava. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda pritom je i dalje neophodno za međunarodni mir i sigurnost, ono je njihova središnja okosnica. Kako bi se međutim danas i ubuduće mogli svladati globalni izazovi budućnosti, promjene unutar Ujedinjenih naroda važnije su no ikad. Reforme Vijeća sigurnosti primjerice mogu osigurati autoritet i legitimnost njegovih odluka. Njemačka će se u okviru Ujedinjenih naroda i dalje aktivno angažirati kao kooperativni akter. Konstruktivni multilateralizam za koji se zalažemo i nadalje će, neupitno i nedvosmisleno, biti odrednica našeg djelovanja. Njemačka ostaje spremna suodgovorno i aktivno sudjelovati u rješenjima za mir i sigurnost u svijetu. Njemačka je pritom spremna preuzeti tu odgovornost i u proširenom Vijeću sigurnosti. Jer svi smo jedan svijet.

Napomena: članak izražava osobno mišljenje veleposlanika.

Autor naslovne fotografije: Tomislav Smoljanović

Posted in Kolumne, Novosti.