SDG blog #2: Darija Sesar

S Globalnim ciljevima održivog razvoja ili SDGs – što im je uobičajena skraćenica, imala sam se priliku upoznati kroz rad u raznim međunarodnim nevladinim i međuvladinim organizacijama. Pojam je to koji zvuči poznato, ali svejedno, korisno je definirati ga, barem za jednokratnu uporabu: “U svrhu iskorjenjivanja siromaštva, smanjivanja nejednakosti, zaštite planete i osiguravanja napretka za sve, na 69. sjednici Opće skupštine UN-a 2015. godine, usvojeno je 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), sa 169 specifičnih podciljeva, u okviru dokumenta Mijenjajmo svoj svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030. godine. Ovakav opis možda zvuči formalno, ali želim istaknuti kako je ovo puno više od dokumenta, barem za mene. Ovo je poziv na aktivno građanstvo i doprinos zajednici u kojoj živim i razvijam se, i daje fantastične smjernice za izgradnju bolje budućnosti za sve.

Moje istinsko razumijevanje važnosti koncepta Agende 2030 započinje angažmanom voditeljice projekata i komunikacijskih kanala pri Institutu za društveno odgovorno poslovanje (IDOP), koji je istraživačko-savjetodavna organizacija usmjerena na razvoj društvene odgovornosti poduzeća i promociju nefinancijskog izvještavanja kroz nezavisno istraživanje, savjetovanje i prikaz dobrih praksi na području Republike Hrvatske. Cijelom procesu dubljeg razumijevanja jako je doprinijelo iskustvo koordiniranja projekta Švicarsko-hrvatskog programa suradnje Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj, putem kojeg u suradnji s partnerima Globalne ciljeve održivog razvoja nastojimo približiti djeci i mladima u Hrvatskoj. Fantastično je iskustvo u ime Instituta za društveno odgovorno poslovanje surađivati sa svim partnerima projekta, Udruga Lijepa Naša Zagreb, Osnovna škola Jabukovac i Prva privatna gimnazija s pravom javnosti iz Zagreba, razmjenjivati ideje, iskustva i zajednički učiti i “rasti” u ovoj domeni.

Projekt Najveća svjetska lekcija se oslanja na edukativni materijal razvijen unutar UN-ove inicijative The World’s Largest Lesson  (WLL), a cilj nam je bio uskladiti WLL s hrvatskim obrazovnim sustavom i potrebama, te uvidjeti što je potrebno unaprijediti kako bi se dodatno razvila svijest o održivom razvoju i potaknulo učenike na odgovorno djelovanje. Vjerujemo kako je ciljna skupina ovog projekta (mladi ljudi) ta koja ima svježinu, entuzijazam i vještine koje su potrebne za smanjenje nejednakosti, zaštite planete i osiguravanja napretka za sve, jer drugu planetu nemamo. Ovim projektom nastao je edukativni materijal za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi u budućnosti bili spremni na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne odluke. Program izobrazbe za učenike o temi održivog razvoja provodio se kroz debate, radove u paru, korištenje multimedije, iskustvene vježbe, Eko kviz te studijske posjete poduzećima Franck i Kaufland kao primjerima dobre prakse održivog razvoja. Korištenjem ovih neformalnih metoda smo željeli učenike potaknuti na otvorenost, radoznalost i kroz igru razvijati njihove kompetencije za cjeloživotno učenje.

Od velike je važnosti bilo stvoriti ovakav materijal upravo za učenike osnovnih i srednjih škola koji su u životnom razdoblju kada dnevno primaju najviše informacija koje trebaju provesti u svakodnevne aktivnosti i o kojima najviše ovisi daljnji razvoj njih kao pojedinaca, kao i društva u kojem djeluju. Prva faza projekta fokusirala se na prevođenje, izradu i prilagodbu edukativnih materijala iz područja održivog razvoja za učenike, nastavnike i roditelje/skrbnike. Korišteni su materijali WLL-a koji postoje na engleskom jeziku, ali nisu bili prevedeni na hrvatski i prilagođeni za korištenje u hrvatskom obrazovnom sustavu, što je postignuto ovim projektom. U drugoj fazi, provodila se edukacija učitelja/nastavnika o Globalnim ciljevima održivog razvoja putem online webinara. Posljednja faza projekta uključivala je i evaluaciju provedbe, koja je poslužila kao odličan temelj izradi jedinstvenog priručnika za nastavnike i sve zainteresirane za Globalne ciljeve održivog razvoja.

Osim teoretskog znanja koje su (nadamo se) dobili unutar dosadašnjeg dijela projekta, pokušavali smo konstantno naglašavati važnost i poticati uključivanje mladih u društvenu zajednicu i njihovo sudjelovanje u lokalnim inicijativama, te razvijati uvjerenje kako su upravo mladi nositelji održivog razvoja.

U sklopu projekta, OŠ Jabukovac uspješno je završila nabavu i montažu solarnih panela na krov škole. Radi se o četiri zasebna panela ukupne snage 1.2kW koji školu izravno opskrbljuju dodatnom električnom energijom preko pametnog mikro-invertera, bez potrebe za baterijskom pohranom energije. Na taj način je postignuta maksimalna ušteda energije uz najnižu potrebnu investiciju. Iako se radi o skromnom proizvodnom kapacitetu, glavni je cilj investicije bio omogućiti učenicima, na konkretnom primjeru, stjecanje izravnog iskustva s načinom rada, mogućnostima i načinima procjene ekonomske isplativosti ovog ekološki prihvatljivog, obnovljivog izvora električne energije. Ova je tema usko vezano uz Globalne ciljeve 7 – Pristupačna energija iz čistih izvora, 11 – Održivi gradovi i zajednice i 13 – Zaštita klime. Također, škola je montirala i opremila vanjsku meteorološku stanicu. Stanica raspolaže analognim mjernim instrumentima za mjerenje temperature zraka, uključujući i maksimalnu/minimalnu dnevnu temperaturu, atmosferskog tlaka i relativne vlage zraka. Učenici su se na ovaj način upoznali s načinom očitavanja izmjerenih vrijednosti niza različitih analognih mjernih instrumenata te naučili važnost kontinuiranog dugoročnog praćenja meteoroloških parametara kako bi pratili klimatske, a ne samo vremenske promjene. Pored dobro opremljene vanjske meteorološke stanice, izrađena je i unutarnja digitalna stanica za mjerenje pokazatelja kvalitete zraka. Stanica raspolaže s dva neovisna senzora za precizno mjerenje temperature zraka te senzorom za relativnu vlagu i tlak zraka visoke rezolucije. Pored ovih osnovnih parametara, stanica raspolaže i naprednim NIR senzorom za praćenje koncentracije ugljik-dioksida, senzorom za praćenje štetnih organskih spojeva u zraku (VOC) i koncentraciju alergena i vrlo sitne prašine (PM25). Radi se o parametrima koji mogu značajno utjecati na zdravlje i koncentraciju pa tako i sposobnost kvalitetnog učenja djece koja borave u zatvorenom prostoru. Prikupljene podatke moguće je vidjeti ovdje. Preko mini-projektnih zadataka, učenici 7. razreda su kroz samostalno istraživanje pripadnih tema i obradu prikupljenih podataka posredno radili i na obradi Globalnih ciljeva održivog razvoja, posebno onih vezanih uz zaštitu klime, biljnog i životinjskog svijeta i zdravlja ljudi.

Mladi su fantastično prihvatili Globalne ciljeve održivog razvoja i Agendu 2030 općenito. Kroz spektar različitih inicijativa u kojima su imali priliku sudjelovati doprinijeli su svojom kreativnošću i zaključili projektne aktivnosti s čitavim nizom ideja kako uspješno adresirati izazove Globalnih ciljeva održivog razvoja na razini Hrvatske. Svakako bi izdvojila ovdje aktivnost gdje su učenici metodama brainstorminga, istraživanja i timskog rada razvijali sadržaj društvene igre o održivom razvoju. Na taj način je i nastala dječja kartaška igra Crni Petar – Najveća svjetska lekcija.

Dječja kartaška igra Crni Petar – Najveća svjetska lekcija

Jedan od najvećih izazova za koordinatora, partnere projekta i učenike je bilo održavanje pojedinih aktivnosti čija je implementacija bila otežana zbog koronavirusa. Bitno je istaknuti kako je upravo virus bio jedna od najvećih lekcija za sve sudionike projekta. Zašto? Pojava virusa naučila nas je važnosti fleksibilnosti i prilagodbe novonastalim situacijama, čemu stalno trebamo težiti i u rješavanju problema koji proizlaze iz Agende 2030. Također, cijeli proces nam je pomogao učiti se „novom normalnom“. Osobno sam jako sretna i da je na našim webinarima sudjelovao zavidan broj nastavnog osoblja iz cijele Hrvatske.

Većina aktivnosti je bila zamišljena da se implementira uživo. Zbog virusa, preko noći smo bili primorani (partneri projekta) pripremiti veliki dio lekcija i edukativnog materijala za učenike online.

Bilo je jako zabavno koristiti aplikaciju Loom, osmisliti online lekcije i kvizove za učenike. Kvizovi su bili interesantni i interaktivni za sudionike projekta, jer su bili natjecateljskog karaktera. Feedback je bio odličan, a i mi kao partneri smo još jednom potvrdili koliko tehnologija olakšava komunikaciju i koristi kao odličan alat za učenje kroz igru.

Cilj projekta Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj je poticanje aktivizma mladih ljudi i edukacija o važnosti globalnih tema koje potpadaju pod platformu Globalnih ciljeva održivog razvoja. Važnost ovog projekta je ujedno veća jer želi ukazati na neujednačenost između zemalja i (ne)mogućnosti njihovih građana i građanki. Vjerujem kako je ovakav multidisciplinarni pristup važan kako bi mladi ljudi razumjeli suštinu problema, i dalje širili vrijednosti temeljene na toleranciji i razumijevanju kako bi zajedničkim snagama postigli održivost. Važnu ulogu u postizanju održivosti imaju organizacije civilnog društva i partnerstva poput ovoga u sklopu projekta Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj.

Zašto? Jer zajednički postižemo više!

O autorici:

Darija Sesar je  voditeljica projekata i asistentica za izvještavanje o održivosti pri Institutu za društveno odgovorno poslovanje (IDOP)

Posted in Novosti.