3. WFUNA – Youth Project Management Workshop

Barcelona, 24. – 26. listopada 2008. Prošlog mjeseca, predstavnice HDUN-a sudjelovale su u zajedničkoj radionici WFUNA-Youth i španjolske UNA-e. Od 24. do 26. listopada HDUN se pridružio ostalim UNA-ma, UNYA-ma (i/ili UNA sekcijama za mlade) na 3. WFUNA-Youth Project Management Workshopu. Zajedno sa UNYA-om Njemačke, Švicarske i Velike Britanije, te UNA-om Bugarske i Srbije, delegati […]

Posebni sastanak C’MUN-a / Casa Asia Dijalog istok – zapad

Barcelona, 27. – 29. listopada 2008. Predstavnice HDUN-a sudjelovale su u posebnom sastanku C’MUN-a, organiziranom u sklopu 5. Dijaloga istok – zapad Casa Asie “Novi akteri, nove dinamike”. Nakon radionice projekt menadžmenta, organizirane od strane WFUNA-Youth, predstavnice HDUN-a (Lea Kašpar, Irena Pereša i Mihaela Richter) priključile su se Posebnom sastanku C’MUN-a (Catalonia Model United Nations), […]